Oct 23, 2012

Da li srpski grb sa 4 slova 'S' predstavlja četiri srpska plemena koja su nakon Potopa krenula u četiri pravca?

Američki naučnici Volter Pitman i Villijam Rajan otkrili su da je pre više od 5.500 godina p.n.e. Crno more bilo slatkovodno jezero na oko 50 metara ispod današnjeg nivoa. Ova činjenica navodi na to da su četiri ogromne reke (Don, Dnjepar, Dnjestar i Dunav) imale jedno ušće. Ni na jednom drugom mestu na planeti četiri velike reke ne ulivaju se na tako malom prostoru, praktično na jednom mestu.Upravo ova otkrića navode na pretpostavku da se na ušću tih reka nalazila drevna civilizacija i grad Atlantida, jer je još u antičko doba Platon u svojim spisima naveo da je Atlantida potonula u more, kao i da je bila okružena sa 4 velike reke. Na ušću ove četiri reke zaista je postojala civilizacija. Ali to nije bila Atlantida (Atlantida je jedan sasvim drugačiji i mnogo stariji grad).

Ušće četiri reke je ustvari kolevka Srba.

Počele pripreme za Treći svetski rat


Jedna stara teorija ratovanja kaže: „Spremnost i uspešnost neke države da dobije rat leži u snazi njene ekonomije i zaliha hrane, vode, energenata“.

Naš čuveni vojni strateg prof. dr Svetozar Radišić je odavno napisao „Da se treći svetski rat uveliko dešava. Nije reč samo o fizičkom-oružanom sukobu. Taj rat se vodi na svim ravnima: informatičkoj, klimatskoj, ekonomskoj, medijskoj, demografskoj…“


Razmeštanje ruskih sistema S-400 na granici ka Turskoj, pojačano vojno pokazivanje „mišića“ Kine u Aziji (na provokacije SAD-a) koje prati sve glasnije suprotstavljanje većine država Latinske Amerike politici Ujka Sema i sve to u kontekstu globalne (veštačke ) finansijsko – ekonomske krize upućuje na samo jedan zaključak: PRIPREME ZA TREĆI SVETSKI RAT SU U TOKU.

Oct 16, 2012

Od 'zlatne milijarde', homoseksualizma preko izgladnjivanja do smanjenja porodjaja

Engleska vlada se još pre nekoliko godina obrušila na majke i očeve koji vole svoju decu. Kako vlasti misle – ‘glavni prekršioci mira i ekološke harmonije su upravo porodice u kojima ima mnogo dece’

Činjenicu da vlasti Velike Britanije, koje su već sapštile da podržavaju zvanične brakove homoseksualaca, nameravaju da izraz „muž i žena“ u zvaničnim dokumentima zamene terminom „partneri“ kako bi se „sačuvala prava seksualnih manjina“, zapadna štampa je objavila u proleće ove godine.

Zamena termina se vrši u okviru kampanje za legalizaciju tzv. istopolnih brakova. Aktivisti seksualnih manjina, za neumesne izjave o kojima krivično pravo Velike Britanije već predviđa višegodišnju zatvorsku kaznu, govore i o nacrtu izmena u britanskom zakonodavstvu u vezi sa regulisanjem porodično-bračnih odnosa. Kako oni to vide, postoje situacije u kojima je korišćenje termina „muž i žena“ u cilju označavanja supružnika „neprihvatljivo“.