Oct 15, 2014

Kao da je bilo nekad

Da li je sve u našim rukama
kao nekada davno?
Da li je svet na svojim nogama
kao nekada davno?

Ako lišće što pada
nije dovoljan znak
ako vetar sto zviždi
nije dovoljan znak
ja ću pokriti lice ovim rukama
da mi ne vidiš oči
kada gledaš u mrak

Da li je dah u našim grudima
kao nekada davno?
Da li je krv u našim srcima
kao nekada davno?

Ako perje na steni
nije dovoljan znak
ako sunce na vodi
nije dovoljan znak
ja ću pokriti lice ovim rukama
da mi ne vidiš oči
kada gledaš u mrak ...