Apr 12, 2013

Ranko Munitić o kulturi

Ranko Munitić o kulturi danas ... njenom propadanju, opasnosti upliva mediokriteta ... prosperitetu malih i sitnih duša bliskih političkim partijama i guranju pravih umetnika na margine ...
Da je danas živ, verovatno bi se osvrnuo na još jedan degradirajući element za umetnost, tzv. hipstere ...