Mar 27, 2011

Kymatica


Problem i rešenje puno su nam bliži nego što se čini.

''Kymatica'' odlazi puno dalje i dublje od Zeitgeista i slicnih
dokumentaraca u potrazi za istinskim korenom problema nas
kao pojedinaca i čovečanstva.

Sjajni - indirektno povezani primer koji potvrdjuje tezu svemira
kao jedinstvenog - jednog živućeg, svesnog, povezanog organizma
i drevne traumatične katastrofe za čovečanstvo - predstavlja
teorija Električnog svemira.

Dokumentarac o ovoj teoriji možete pronaći na ovom blogu
pod serijom ''Na pragu novog vremena'' - u podcelini
- ''Električni svemir'':Nadam se da ćete uživati u seriji i shvatiti je kao podsticaj ka odgovornosti.