Dec 28, 2012

Džejkob Rotšild - lice zavere protiv čovečanstva

Džejkob Rotšild
Mnogi ljudi ne veruju da zavere postoje. Moj interes za konspiracije se pojavio kad sam se uverio da one postoje na primeru uništenja moje domovine Jugoslavije.

Svetski mediji su prikazali destrukciju Jugoslavije kao unutrašnji konflikt među jugoslovenskim narodima ali to je bila samo fasada. Suština raspada Jugoslavije je ležala u kolonizaciji države. Zapadne republike Slovenija i Hrvatska su 1990. godine na izborima birale partije koje podržavaju kapitalizam.

U Srbiji su na izborima pobedili komunisti koji su i pre vladali. Posle toga Srbija je kočila prozapadne reforme u Jugoslaviji. Tada sam primetio da su zapadni političari i mediji podržavali prozapadno orijentisane republike i optuživali Srbe za probleme u kojima se Jugoslavija našla.

Takva pristrasnost je bila rezultat konspiracije koja je imala za cilj posvađati narode i oslabiti ih politički i ekonomski. To se i dogodilo. Posle toga konspiratori su zavladati nad teritorijom bivše Jugoslavije i jeftino preuzeli resurse koje su svi narodi Jugoslavije stvarali. O uzrocima raspada Jugoslavije sam detaljno pisao u članku „Moj dug Jugoslaviji„.

Dec 22, 2012

O prelesti - Sv.Ignjatije Brjancaninov

Sveti Ignjatije Brjančaninov
Odlučio sam se na postavljanje ovog učenja Sv.Ignjatija, iz razloga jer su mnogi danas, pripadali ili ne pravoslavnoj veri, u nekoj vrsti duhovne/spiritualne iluzije o svojoj 'veličini' u duhovnom/spiritualnom rastu ... a kao takvi, obmanuti, daju sebi za pravo i 'uče' i druge i pored štete koju sebi nanose, neznajući, nanose je i drugima. 

I kao što je govorio Sveti Jovan Lestvičnik:"Hteo si druge da učiš a i sam si neuk bio".

Verujem da smo svi svesni, pogotovo danas u vreme Interneta tj. lakog protoka informacija, pojavljivanja čitave vojske nekakvih samozvanih 'učitelja', 'gurua', 'life-coach'-eva i sličnih, koji zarad svog materijalnog dobra, idu svetom i uče ljude 'duhovnom rastu', 'pronalaženju sebe' i sl. Njihovo delovanje se svodi na održavanje tu i tamo nekih predavanja uz koja obavezno dolazi i kupovina njihovih knjiga, sa 'njihovim učenjima'.

A ljudi ... razočarani u Crkve, što zbog ponašanja njenih velikodostojnika, što iz nekih drugih razloga, okreću se od nje i njenog učenja. Tada, u čovečijoj duši, dolazi do stvaranja duhovnog vakuuma, koji prirodno teži ka tome da bude popunjen, a onda, dešava se da se ti ljudi okreću bilo kome, bez dubljeg promišljanja, ne bi li čuli reči i učenja koja bi popunila taj vakuum.

Mogu da razumem te ljude jer sam i sam ponekad zgrožen kako se bahato ponašaju neki predstavnici Crkve (ovde govorim o pravoslavnoj). Ali, opet, i Sveti Oci su govorili odavno da će u poslednjim vremenima jedini duhovnici ljudima da budu knjige, Svetootačka literatura, koja je nastala u vekovima koji su iza nas, i upozoravali nas da ne zaboravimo da je istinita Hristova Crkva u srcima ljudskim.

Bilo bi dušekorisno, ma kojoj god veri pripadali, da obratite pažnju na ovaj tekst ...

S' poštovanjem,
Skajvok3r

Dec 18, 2012

Čuvajte se danajskih darova

Anja Filimonova

Autor koncepcije “Novog svetskog poretka” Žak Atali utvrdio je da će u budućnosti biti formirane nove generacije “dobitnika” i “gubitnika” koje će nastati u procesu slamanja nacija i nacionalnih država. Odnos između “pobednika” i “poraženih” će biti zasnovan na osnovu uspostavljanja apsolutne i brutalne vlasti nad čitavim ljudskim društvom, od strane tajnih centara moći.

Tehnologija političke vlasti treba da bude izgrađena na jednostavnom modelu. Kao obrazac te vlasti može nam poslužiti Hazarski kaganat (VII – X vek posle Hrista), čiji se legitimni vladar koristio svim blagodatima carske ličnosti, ali realno nije upravljao državom. To su za njega radili drugi. Kada bi narodni gnev zbog “nepravilne vladavine” dostigao vrhunac, njega su prinosili na žrtvu – ritualno bi ga ubili zbog očišćenja sveta od skverni, a umesto njega na tron su uzdizali novog legitimnog vladara. Razlika se ogleda u tome što u savremenom svetu slično ritualno ubistvo nije neophodno.

Dec 17, 2012

Starac Pajsije Svetogorac: Velika udobnost duhovno onesposobljava čoveka


Danas svet gleda na lepotu i tako sam sebe obmanjuje. Evropljanima to pomaže: čekićima i testerama večito prave neke nove, lepe stvari, navodno praktičnije, kako ljudi ne bi morali ni za čim iole da potegnu.

Ranije uz pomoć različitog alata koji se koristio za rad, ljudi su bivali jači, krepkiji. Sa današnjim raznoraznim pomagalima, posle rada moraju da idu na fizioterapije i masaže. Lekari se danas specijalizuju u masaži ! Vidiš danas stolara sa ovolikim stomakom !
Gde si na takvog drvodelju mogao da naiđeš ranije ?
Da li bi, deljući hoblicom levo-desno, mogao da pusti stomak ?

Mnoge udobnosti, kada pređu granice, onesposobljavaju čoveka i on se ulenji. Iako bi mogao rukom nešto da okrene, misli: „E ne, bolje da pritisnem dugme pa nek' se samo okreće” !

Kad čovek navikne na lako, posle hoće sve da ide tako. Danas ljudi hoće malo da rade, a mnogo da budu plaćeni.

Kad bi moglo da uopšte ne rade, bilo bi još bolje !

Ovakav duh zapatio se i u duhovnom životu - hoćemo da budemo sveti bez truda.

Gramzivost bez presedana: Kako su tajkuni postali naši narodni heroji


Možemo sada da postavljamo razna etička pitanja, ali prosečan građanin Srbije gaji tek mrzovoljnu toleranciju prema ogromnim razlikama u bogatstvu u našem društvu

Sećam se jednog tajnog američkog projekta iz 1946. godine, kada su određeni američki krugovi angažovani u vođenju političkog rata, hteli da zapadne kataloge za kupovinu robe koja se naručuje poštom pošalju preko granice kod Trsta nama u Jugoslaviju ne bi li naša njuškala dobila nadahnuće da svrgnu sa vlasti svoje ugnjetače, odnosno mrske nam komuniste.

Dec 16, 2012

Ep 'Mahabharata':Izveštaj o atomskom ratu u drevnoj Indiji


Klinasto pismo o kosmičkim brodovima.
Čudesno oružje iz praistorije i neverovatni opis užasnog rata.
Da li su tačna svedočanstva izneta u epu ‘Mahabharata’?
 Zanimljivi fragmenti „Biblije„, „Kurana„, „Popol Vuha„, „Kabale„, „Gilgameša“ i drugih svetih knjiga i epova, godinama već zbunjuju naučni svet i istraživače drevne prošlosti. Kada se ovome pridruže i zbunjujuća arheološka otkrića, slika dobija još nerazumnije boje i dimenzije.


Ljubodrag Duci Simonović: Politika kao prevara

U kapitalizmu politika je svedena na tehniku usmeravanja nezadovoljstva ljudi ka ostvarivanju političkih i ekonomskih interesa vladajuće klase. To je proces koji odgovara prirodi „potrošačkog društva“, poslednjoj fazi u razvoju kapitalizma, u kome posledice uništavanja prirode i čoveka kao prirodnog i umnog bića postaju sredstvo za reprodukovanje kapitalizma. 

Istovremeno, vladajuća logika monopolističkog kapitalizma, koja se pojavljuje u obliku principa „Uništi konkurenciju!“ i „Velika riba proždire manju ribu!“, postala je totalizujuća logika koja, putem medija koji su u rukama kapitalističkih klanova, dobija fatalnu dimenziju. 

Na tome se zasniva stav da je „globalizacija“, pod čim se podrazumeva neo-liberalni model kapitalizma, „neminovnost“. Političke odluke ne zasnivaju se na objektivnim naučnim analizama, već se „naučne analize“ zasnivaju na strateškim interesima vladajućeg poretka. 


U tom kontekstu, odbacuje se osnovna istorijska istina da je propast kapitalizma neminovna.


Dec 11, 2012

Katalog izopačenosti ili: ZAŠTO PROPADA ZAPADNA CIVILIZACIJA!?

Sоdоmiја, zооfiliја, kаnibаlizаm, štа јоš pоstојi štо nеćе pоstаti dео mоdеrnе zаpаdnе civilizаciје!?

Аnimаlizаciја је mоrаlnа dеgrаdаciја čоvеkа i pоmоću prоstih pоdsticаја njеgоvо prеtvаrаnjе, iz gоspоdаrа slоbоdnе vоlје „likа Bоžјеg“, u lаkо mаnipulisаnu, živоtinjsku priliku. Nеštо nаlik nа sеksuаlnо uznеmirеnоg mајmunа.


 Моžе sе gоvоriti о zlоnаmеrnоsti оnih kојi tеžе dа hrišćаnе pоtčinе grеhu, аli glеdајući pоmаhnitаlоst prоmо-budаlа, kоје sеbе nаzivајu „Pussy Riot” (еnglеski žаrgоn mоžе sе prеvеsti kао „Pоbеsnеli pоlni оrgаni“ ili „Pоbеsnеlе mаčkicе“), mоrаmо sе sеtiti mudrih rеči јеrоmоnаhа Маkаriја о prisilјаvаnju lјudi dа prеđu grаnicu kоја čоvеkа оdvаја оd živоtinjе.

Nov 20, 2012

Džordž Karlin - kompilacija (sa prevodom)


Razmisli koliko je glupa prosječna osoba. Sada moraš da shvatiš da je polovina njih još gluplja nego što misliš.
Evo šta svi trebate znati o muškarcima i ženama: žene su lude, muškarci su glupi. Glavni razlog zašto su žene lude je to što su muškarci glupi.

Možda je iskrenost najbolji način da se živi, ali je važno zapamtiti da je, navodno, po principu eliminacije, neiskrenost drugi najbolji način.


Znate li šta je pravi razlog zbog kojeg ne možemo okačiti deset božijih zapovijesti u naše sudove: ne možete staviti “Ne kradi”, “Ne počini preljubu” i “Ne laži” u prostoriji punoj advokata, sudija i političara. Tako nešto stvara neprijateljsko radno okruženje.

ISTORIJA SRBA - UKRATKO*Bog stvori Zemlju, stvori i narode razne a među njima naravno i Srbe. I reče Bog Srbima: Vama dajem jednu veoma specifičnu osobinu, neka to bude kurčenje, a da stvar učinim zanimljivijom neka to bude kurčenje bez ikakvog osnova. I još reče Bog: Idite sada Srbi i kurčite se po Zemlji dok je sveta i veka, i dok neka sila ne popizdi pa vas satre do poslednjeg.

I tako Srbi godinama hodiše po jevroaziji dok konačno u VII veku ne dođoše na Balkan. Jedan Srbin reče: Čini mi se da je ovaj plodni balkanski prostor izuzetno povoljan za kurčenje. Ostala braća podržaše ga u glas. Čak šta više, reče glavni Srbin, hajde da se nastanimo u sred Balkana da bi naše kurčenje došlo do izražaja.


I kurčismo se tako vekovima dok ne dođoše Turci. Kad dođoše oni vele: Aman Srbistanci daj samo da prođemo tuda pa da pljačkamo bogatu zapadnu jevropu. Srbi odgovoriše: k...c da prođete. Satreše nas. Posle pet vekova izbi buna. Turci vele: evo vam primirje, Srbi vele: Evo vama k...c.


Prođoše ondak ratovi manji i veći dok ne dođe do Prvog svetskog rata. Austrougarska reče: Aman Srbi deset puta smo veći od vas, predajte se. Odgovor je glasio: Predamo se k...c bre! Satreše nas.


Dođe i Drugi svetski rat. Vlada potpisala pakt. Narod viče: k...c pakt. Nemačka kaže: Dobićete po pički. Srbija kaže: Dobićete vi k...c, i to tvrd za mnogo godina. Satreše nas.


Ameri rekoše: Dajte bazu na Kosovu. Srbin reče: Damo vam k...c na Kosovu i to u paketu sa još dva k******* da se zasladite. Satreše nas.


Nato viče: Uđite u naš pakt da vas ne bi razmoždili. Mi vičemo: Uđemo k...c u vaš kurčevi pakt, nabijemo vas sve na k...c, i usput popušite nam k...c. Epilog se da naslutiti... Naša j....na priča se nastavlja, napušili nam se k...ca svi bre!


autor:
Željko Kerkez

Nov 18, 2012

Opasnost u tanjiru

Ljudi i dalje imaju dilemu koji su dodaci i emulgatori u prehrambenoj industriji štetni i šta se sme jesti, a šta izbegavati, ali Srbija je svoje propise uskladila sa EU i prati sve promene na listama dozvoljenih i zabranjenih supstanci.


Na spisku je oko pedesetak po zdravlje potencijalno opasnih emulgatora koji se koriste u konzervaciji, ulepšavanju izgleda i korekciji ukusa namirnica. Tako se na razne slatkiše, grickalice, namaze, pića utiskuje slovo „E“ i cifre koji označavaju zabranjene dodatke poput E103, E111, E126, opasne E120, E127, zatim sumnjive E104, E122, E171, i na kraju one najopasnije izazivače raka – E131, E210, E213, E217…

Why in the world are they spraying? (2012)

Najnoviji dokumentarac o chemtrailsima u produkciji
Michael J. Murphya i Barry Kolskya,
"Why in the world are they spraying? (2012)"
koji je ujedno i nastavak njihovog prvog i vrlo poznatog dokumentarca


"What in the world are they spraying? (2010).
Nov 17, 2012

Rok Dezerteri - Sad se jasno vidi (1990)Dokumentarac iz '90 godine o "Novom Talasu" u Beogradu početkom 80-ih ...Sretno dijete (2003)

Sretno dijete (2003.)Flash back u 'zlatno doba' YU rocka poznatije pod imenom 'novi val' očima redatelja Igora Mirkovića, kako sam za sebe kaže, sretnog tinejdžera.

Mirković se u filmu okreće unatrag, u vrijeme kad je bio sretno dijete. Zapravo sretni tinejdžer.


U doba njegove mladosti dogodio se novi val, značajno razdoblje u glazbi koje mnogi smatraju najboljim u našoj povijesti.


Nov 16, 2012

Budjenje Večnosti
Zamisli zebnju mlade reke 
 kad prvi joj vijug s izvora kreće,
 svesna da više se u svome veku 
vratiti domu nikada neće. 

Neznano kuda sudba je goni, 
sila sve jača je svakoga trena, 
srce je vuče izvoru njenom 
al nazad više povratka nema.

FED i Bank of England nikad neće vratiti tudje zlato?!

VENECUELA, NEMAČKA I EKVADOR OD AMERIKANACA I BRITANACA VEĆ TRAŽE SVOJE ZLATO, A TO SE MOŽE PRETVORITI U PRAVU MEĐUNARODNU DRAMU
• Džerald Celent je već postavio ključna pitanja: „Ne radi se samo o Nemačkoj (čije zlato je nestalo). Radi se o SAD, o svim zemljama. Niko ne zna što se nalazi u Fort Noksu. Ne puštaju nikoga unutra. Gde je zlato otpremljeno u SAD? Kako to da ne možemo ući u Fort Noks? Kako to da vlasnici ne mogu pregledati svoje zlato?
• Egon fon Grejerc, osnivač i upravni partner Matterhorn Asset Management, potpuno je saglasan: "Verovatno nema ni približno onoliko zlata u centralnim bankama (koliko vlade tvrde da poseduju)."
• Uticajni američki političar Ron Pol traži da se izvrši kontrola u Fort Noksu zbog sumnje mnogih da je zlato odavno prodato

Nov 7, 2012

Najveća tajna – nepravilan rad unutrašnjih centara i automatizam


Zamisao da je čovjek stroj nije nova, ovakvo stanovište nije strano ni modernim znanstvenicima, na našu iskrenu žalost zapadnjačka medicina, antropologija i neurologija, još uvijek promatraju Homo sapiensa kao bio-kemijsku mašinu sastavljenu od lako kvarljivih i nesavršenih dijelova, dok s druge strane u potpunosti zanemaruju automatske i mehaničke dijelove ljudske psihe.

Oct 23, 2012

Da li srpski grb sa 4 slova 'S' predstavlja četiri srpska plemena koja su nakon Potopa krenula u četiri pravca?

Američki naučnici Volter Pitman i Villijam Rajan otkrili su da je pre više od 5.500 godina p.n.e. Crno more bilo slatkovodno jezero na oko 50 metara ispod današnjeg nivoa. Ova činjenica navodi na to da su četiri ogromne reke (Don, Dnjepar, Dnjestar i Dunav) imale jedno ušće. Ni na jednom drugom mestu na planeti četiri velike reke ne ulivaju se na tako malom prostoru, praktično na jednom mestu.Upravo ova otkrića navode na pretpostavku da se na ušću tih reka nalazila drevna civilizacija i grad Atlantida, jer je još u antičko doba Platon u svojim spisima naveo da je Atlantida potonula u more, kao i da je bila okružena sa 4 velike reke. Na ušću ove četiri reke zaista je postojala civilizacija. Ali to nije bila Atlantida (Atlantida je jedan sasvim drugačiji i mnogo stariji grad).

Ušće četiri reke je ustvari kolevka Srba.

Počele pripreme za Treći svetski rat


Jedna stara teorija ratovanja kaže: „Spremnost i uspešnost neke države da dobije rat leži u snazi njene ekonomije i zaliha hrane, vode, energenata“.

Naš čuveni vojni strateg prof. dr Svetozar Radišić je odavno napisao „Da se treći svetski rat uveliko dešava. Nije reč samo o fizičkom-oružanom sukobu. Taj rat se vodi na svim ravnima: informatičkoj, klimatskoj, ekonomskoj, medijskoj, demografskoj…“


Razmeštanje ruskih sistema S-400 na granici ka Turskoj, pojačano vojno pokazivanje „mišića“ Kine u Aziji (na provokacije SAD-a) koje prati sve glasnije suprotstavljanje većine država Latinske Amerike politici Ujka Sema i sve to u kontekstu globalne (veštačke ) finansijsko – ekonomske krize upućuje na samo jedan zaključak: PRIPREME ZA TREĆI SVETSKI RAT SU U TOKU.

Oct 16, 2012

Od 'zlatne milijarde', homoseksualizma preko izgladnjivanja do smanjenja porodjaja

Engleska vlada se još pre nekoliko godina obrušila na majke i očeve koji vole svoju decu. Kako vlasti misle – ‘glavni prekršioci mira i ekološke harmonije su upravo porodice u kojima ima mnogo dece’

Činjenicu da vlasti Velike Britanije, koje su već sapštile da podržavaju zvanične brakove homoseksualaca, nameravaju da izraz „muž i žena“ u zvaničnim dokumentima zamene terminom „partneri“ kako bi se „sačuvala prava seksualnih manjina“, zapadna štampa je objavila u proleće ove godine.

Zamena termina se vrši u okviru kampanje za legalizaciju tzv. istopolnih brakova. Aktivisti seksualnih manjina, za neumesne izjave o kojima krivično pravo Velike Britanije već predviđa višegodišnju zatvorsku kaznu, govore i o nacrtu izmena u britanskom zakonodavstvu u vezi sa regulisanjem porodično-bračnih odnosa. Kako oni to vide, postoje situacije u kojima je korišćenje termina „muž i žena“ u cilju označavanja supružnika „neprihvatljivo“.

Sep 19, 2012

Milan Vidojević - "Ko nas drži u neznanju i zašto"

Milan Vidojević predstavlja svoju novu knjigu - roman "Princ i fantom" a u nastavku govori i o tome ko nas drži u neznanju i zašto ... O ezoteriji, iluminatima i ostalim aktuelnim temama iz sveta koji nas okružuje ...
 
Emisija "Pitanja i odgovori", voditelj Olivera Miletović, TV Palma plus, 21. jul 2012.

Invention of Love (2010)


Margita Stefanović - Magi, princeza jugoslovenskog rock n' rolla

Danas, 18 septembra, se navršava 10 godina od smrti Margite Stefanović-Magi, bajkovite heroine, prelepe, mistične, a kako to u bajkama ponekad biva, i vrlo tragične. Magična Magi je doletela na krilima Novog Talasa sa vetrom uz lice, a žrtvovana od strane Novog Doba, u kom se njen život pretvorio u košmar, iz kog se izlazi na samo jedna vrata, ona dugačka, obasjana božanskom svetlošću….
Predivna žena, veliki umetnik. Njenim odlaskom izgubili smo mnogo. Njen odlazak nikad se neće moći nadoknaditi. Bez obzira što je prošlo 10 godina, pamtimo je i dalje i nikad je ne smemo zaboraviti!
To je najmanje što možemo učiniti. Ako već nismo bili uz nju kad joj je bilo najteže, onda nam sad ostaje da je se sećamo s ljubavlju i poštovanjem. ♥

Sep 15, 2012

Andrej Tarkovski

Prijatelj sa karakterističnim -?¿- me je pitao o tome da li iko, danas, snima filmove kao Tarkovski…
…. teško da neko može da napravi film u duhu Tarkovskoga. Mislim da niko i ne pokušava tako nešto. Bio je tako specifičan, izgradio je neku svoju estetiku koja je neponovljiva i koja je funkcionisala samo kod njega. Ona kuća gori i izgori za 8 minuta (onoliko koliko svetlost putuje sa Sunca do Zemlje) u jednom jedinom kadru a početni kadar u istom filmu traje preko 10 minuta… Gorčakov nosi sveću u Nostalgiji u kadru od 9 minuta…a sve to ne deluje dosadno. Naprotiv, pažnja gledaoca se time povećava. Sjajno je razvio tu opciju „produženog kadra“ kojom se služio, recimo, Kurosava. Minimalizam u svojim filmovima duguje Bresonu, a Žrtva ima nečeg zajedničkog, ne samo zbog snimatelja, mesta radnje i jezika kojim se govori, sa Bergmanom.


Jul 22, 2012

Proročanstvo Beinse Douna

Predviđanje bugarskog duhovnog majstora iz reda Velikog bijelog bratstva izrečeno 1944. godine zapanjujuće se podudara s bujicom današnjih objava iz raznih izvora o nadolazećem Uzašašću i prelasku Zemlje u 5. dimenziju.Duhovni i kulturni utjecaj duhovnog učitelja Petera Deunova

Prema Pavelu Birjukovu, biografu Lava Nikolajeviča Tolstoja, taj veliki ruski mislilac i pisac otišao je iz Jasne Poljane nedugo prije svoje smrti (1910.) s namjerom da otputuje u Bugarsku i upozna se s duhovnim učiteljem Peterom Deunovim.

Kardinal Giuseppe Roncalli, vatikanski ambasador u Bugarskoj prije Drugog svjetskog rata, a kasnije izabran za papu Ivana XXIII, rekao je sljedeće: „U sadašnjoj epohi najveći živući filozof na Zemlji je Peter Deunov.”

Jul 20, 2012

Čovek koji je sadio drveće

Dobitnik Oskara za najbolji animirani film 1987. godine.
Jedinstvena priča o altruizmu i istrajnosti.

Pogledajte ovaj film i biće to dobro utrošenih 30 minuta Vašeg života.

Info:
Wikipedia


Da bismo zaista otkrili izuzetne osobine jednog čoveka, moramo imati tu sreću da posmatramo njegovo ponašanje tokom mnogo godina. Ako je ono lišeno svake sebičnosti, ako je njegov motiv neizmerna velikodušnost, ako je apsolutno sigurno da nema ni pomisli o ikakvoj nagradi i da ostavlja vidljiv trag na svetu, onda pred sobom imamo zaista nezaboravnu ličnost...

Jul 19, 2012

A Change Is Gonna Come

Hunting The Lost Symbol (Lov na izgubljeni simbol)

Još jedan dokumentarac o irskom katoličkom misionaru Den Braunu i njegovom (ne)delu ''Izgubljeni simbol''

- da li su Masoni izmišljotina?
- da li su katolički i američki psi rata u zajedničkoj borbi u III WW?
- da li katoličko-fundamentalistički klovnovi koriste klovna Alistera Krolija za napad na sve prosvetljeno?
- da li su klovnovi iz CIA zaista tako opasni kako se predstavljaju?
- da li postoje falsifikatorske organizacije, koje glume masone, a čiji su članovi ljudi koji imaju IQ -80, a čiji su članovi poput Bila Klintona ili još gore, Džordža Buša?
- da li se u sred Vašingtona, iznad Biblije nalazi falusni simbol na kom piše ''LAUS DEO'' - slava bogu i da li su ga podigli neki pametni ljudi?
- da li masoni imaju veze sa hrišćanskom bandom zločinaca - templarima?
- da li će hrišćansko-fundamentalistička vlast u Americi koristiti sva sredstva za uništenje slobodne misli, pa čak i takve kao što su bolesnici iz ''Kju Kluks Klana''?


Direktan TV prenos za Hitlera - Neuspio eksperiment

Прямой эфир для Гитлера - Неудавшийся эксперимент (2008)

Evo i intervju sa piscem i istoričarem Elenom Sjanovoj koja je inače napisala tri knjige o Hitleru i scenario za ovaj film...


Evo pisma Helge Gebels koja je pisala od 20. aprila do smrti u Firerovom bunkeru ...

Jul 6, 2012

Antidepresivi – očajno rješenje za očajne

„Ako postoji pakao na zemlji, naći ćete ga u srcu melankoličnog čovjeka“, rečenica je starog engleskog učenjaka koju psihijatri vole citirati.

Njome započinje tekst o depresiji jednog od naših vodećih stručnjaka, te se nastavlja konstatacijom da je depresija četvrti po redu globalni zdravstveni problem. Riječ je o stvarnoj bolesti koja se mora liječiti jer se u protivnom pogoršava i ima značajnu smrtnost. Depresija često ostaje neprepoznata, a najčešće zablude su da će brzo proći i da se depresivan čovjek može sam izliječiti. Osnovu terapije predstavljaju lijekovi – antidepresivi.

Jul 2, 2012

Krešimir Mišak: 'Nikome ne prepuštajte kontrolu nad svojim mislima i sve će biti u redu'

Već sam pisao o nedefiniranom osjećaju stezanja obruča oko nas. Ponekad se zapitam kako je moguće da se uopće se nikom ne čini da će ikada stvari krenuti na bolje. Na temelju raznih naznaka čini mi se da je taj osjećaj beznađa globalan, a ne vezan tek uz Hrvatsku. Svi smo u istim govnima, to je jasno, mada su me u školi učili da svijet cijelo vrijeme napreduje, da znanost napreduje, da društvo napreduje – a kad ono, od silnog napretka ljudi sve zgrčeniji, ustrašeniji, bolesniji i depresivniji. Globalno gledano, umjesto da je sve manje, zapravo je sve više gladnih, beskućnih, bolesnih i slično. Izraženo u hladnim brojkama, nisam to izmislio. Pljuc na takav napredak. Tu zapravo napretka i nema, to je nazadak. Jer ili si sretan ili nisi, samo se to računa.

U Belorusiju prebegao major francuske vojno-obaveštajne službe, poseduje dokaze da Mladić nije znao za Srebrenicu.

28. juna 2012.god. u Minsku, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odeljenje za strance Belorusije odobrilo je politički azil T. D., majoru francuske vojno-obaveštajne službe DRM.

Odmah je u javnost saopšteno da je sa sobom doneo dokaze o dogadjajima u Srebrenici i o tome da je masakr nevinih ljudi organizovan od strane CIA, MI6 i francuske DRM, a preko paravojnih formacija koje su bile direktno pod njihovom kontrolom, a Vojska Republike Srpske i Ratko Mladić nad njima nije imao nikakvu kontrolu, niti bilo ko iz Glavnog Štaba VRS.

Gersonovo čudo

Fascinantna istinita priča o naučniku Maks Gersonu i terapiji koja je spasila živote mnogih ljudi obolelih od raka i drugih hroničnih bolesti. Gersonova terapija je zabranjena i neprihvatljiva od strane medicinskih institucija i farmaceutske industrije, iako je izlečila preko 99% slučajeva koji su smatrani neizlečivim od strane njihovih doktora.THRIVE: What On Earth Will It Take?


Film je uradjen na sličan način i tretira iste teme, kao i Kymatica .... Preporuka da pogledate.


Jun 28, 2012

Zemlja se ne okreće oko Sunca

Ako mislite da je teorija o okretanju Zemlje oko Sunca - apsolutno dokazana činjenica, onda ste u velikoj zabludi. U ovoj teoriji ima toliko nedoslednosti da se već dugo nalazi na istoj polici sa Darvinovm teorijom o porijeklu čovjeka od majmuna.

Bog čudesa

Istražujemo čudesa postanja, savesti, i slave Božje.
Spektakularan film!Božja čuda nas okružuju. A ta čuda otkrivaju puno o našem Tvorcu.
Kroz postanje mi gledamo njegovu moć i mudrost, Njegovo veličanstvo i brigu.
Postanje govori onima koji će slušati.

Jun 27, 2012

Gnarls Barkley - Reckoner (Radiohead cover - live)

Snaga Emocije: Lars fon Trir vs. Ingmar Bergman


Lars fon Trir je, kao i Ingmar Bergman, još kao dečak zavoleo film. Svoju prvu filmsku kameru dobio je sa jedanaest godina. Ovaj danski reditelj i scenarista rođen je 1956. godine, kao Lars Trir u Kopenhagenu. Trir je dodao „fon“ svom prezimenu kada je jedan nastavnik u školi rekao da se njegov razred tako nonšalantno ponaša, kao da su svi plemićkog porekla. Fon Trir je skrenuo na sebe pažnju snimajući filmove sa ručnom filmskom kamerom, kao jedan od osnivača filmskog pokreta „Dogma 95“, koji se zasnivao na određenim pravilima (dogmama), od kojih je najpoznatija dogma bila da kamere budu ručne, kao u fon Trirovom filmu Idioti iz 1988. godine.Makijaveli ... i juče ... i sutra ...

U rasponu od pet vekova Nikola Makijaveli i daje drži svoje pristalice i ljute oponente kao i neutralne kritičare u svojoj magičnoj orbiti. Teoretičar političke bezobzirnosti, taktičke prepredenosti i strategijskog lukavstva, bio je, a i dalje jeste kroz vekove oprečno a opsesivno recipiran.

Ravnom merom su ga slavili i svojatali liberalisti i socijalisti, uostalom kao i fašisti. Ne samo Ruso i Fridrih Veliki, Herder i Fihte, Hegel i Niče, već i Hitler i Musolini, anarhista Bakunjin, komunista Gramši i marksista Altiser pozivaju se na njega.Za jedne je važio za učitelja zla i terora, za druge je, pak, ovaploćivao političkog realistu. Da bi se takva heterogena slika o njemu promenila, istoričari političkih ideja poslednjih decenija ipak nastoje da njegovo delo, koje je imalo uticaja na svetsko političko mišljenje i delanje više nego bilo koje drugo, situiraju u živi kontekst renesansnog vremena.

Andrej Tarkovski – Slovo o Apokalipsi

„Nisam baš navikao na nastupe kao što je ovaj koji nameravam da održim, na nastupe na ovakvom mestu, u crkvi.

Malo se pribojavam zbog svojih svetovnih koncepcija. Ali pošto ne nameravam da držim nikakva stručna predavanja nego ću prosto pokušati da razmišljam povodom toga što Apokalipsa znači za mene kao umetnika, mislim da će to na neki način da spasi situaciju i da objasni zašto se na ovo odlučujem ovde.

Sam fakt mog učešća na ovom festivalu ima, po mom mišljenju, potpuno apokaliptičan karakter. Tako na primer, da su mi pre nekoliko meseci rekli da je ovo moguće, ja ne bih poverovao. Međutim, u poslednje vreme sam moj život slaže se donekle apokaliptički, pa je otuda i ovaj korak sasvim prirodan i logičan.

Michael Heiser - Postanak 6: Hibridizacija, Sinovi Božji, Kćeri ljudske i Nefilimi

Ko su bili Sinovi Božji i kćeri čovečanstva (čoveka), i koja je bila priroda | njihovih odnosa?

Koje je značenje izraza Nachash (zmija iz Edenskog vrta), šta "seme Nachasha", a šta "seme žene" (Eva) predstavlja?

Postoji li povezanost između Postanka 6 (hibridizacija) i Postanka 3 (Pad čovečanstva, "zmijin" incident)?

Postoji li povezanost između slanja velikog potopa i božansko-ljudske kohabitacije (Sinovi Božji + Kćeri ljudske)?

Tko su Nefilimi te da li se razlikuju od Sinova Božjih?

Da li reč Nefilim znači divovi?

Da li su drevni ljudi iz biblijskog sveta stvarno verovali u postojanje hibridizovanih potomaka - da li su doslovce shvatali priču iz Postanka 6?

Jun 20, 2012

Razgovor s predsednikom Ekvadora Rafaelom Correom

Rafael Correa (49) je predsednik Ekvadora i jedan od najistaknutijih novih levičarskih vođa Latinske Amerike. Correa je gostovao u najnovijoj epizodi show-a Juliana Assangea na tv postaji Russia Today - "The World Tommorow". U razgovoru se dotaknuo mnogih važnih tema, od najveće važnosti je možda njegova opsežna i konstruktivna kritika medija. Correa ističe kako je krajnje vreme da se raskrinka uloga masovnih medija i njihovih novinara koji su pre svega samo agenti za interese krupnog kapitala i bankarskih elita.

Correa odlučno kritikuje i kapitalistički sistem u celini, tvrdi kako je isti stoljećima dominirao Latinskom Amerikom, a njenim narodima donio samo jad, bedu i siromaštvo. Correa tvrdi kako je došao trenutak da se taj sistem promjeni i svrgne uz pomoć samog naroda. Njegova možda i najupečatljivija izjave u celom razgovoru je "došlo je vreme da narod upravlja tržištem, a ne tržište narodom" kojom jasno opisuje svoja politička stajališta.

Jun 18, 2012

"Mala" tajna autizma?

Iako su dokazi o povezanosti MMR vakcine sa nastankom autizma naučno predočeni još 1998. , žestoko osporavanje ovih tvrdnji usledilo je tek nekoliko godina kasnije, kada je zapretila opasnost da neka dalja naučna istraživanja otkriju u ovim vakcinama nešto mnogo gore nego što su toksični adjuvensi.


Da se u vakcinama pored patoloških proteinskih formi nalaze i mnogi toksični dodaci (adjuvensi) koji mogu biti uzročnici mnogih teških poremećaja i prosečno upućena javnost je mogla, poslednjih nekoliko godina, da shvati. Iako se u nekim evropskim zemljama vakcinacija dece više ne smatra obaveznom, u Srbiji to nije slučaj. Mnogi misle da je razlog za to isključivo zarada koju ostvaruju farmaceutske kompanije koje proizvode vakcine, ali nije samo to u pitanju. Uloga vakcina je, na žalost, mnogo kompleksnija. Baš kao što su i same vakcine odnosno sastojci u njima postali mnogo kompleksniji. A Srbija i nije neko veliko tržište.

Jun 17, 2012

IZA MASKE: Vanzemaljci ili kosmičke šaljivdžije?


Web stranica New Dawn je objavila tekst koji vam prenosimo i cijelosti. 1970. kada samo po prvi puta postali fascinirani fenomenom NLO-a, podijelila su se i stanovišta među istraživačima i to u dva pravca:
Na „Hipotezu Vanzemaljaca“ (HV) – NLO-i su letjelice s drugih svjetova i na „Magonijsku hipotezu“ – koja je nastala po uzoru na knjigu inteligentnog istražitelja NLO-a Jacquesa Valleea: “Passport to Magonia” - „Putovnica za Magoniju.“ Pro-Magonijanci vjeruju da je nešto na Zemlji povezano s vanzemaljcima, rasa ili „obmanjivači“ koji se s vremena na vrijeme pojavljuju na Zemlji kao navodni anđeli, vizije djevica, demona, vila i vilenjaka – i sada konačno kao vanzemaljci koji putuju svemirom! Izgleda da su danas tek osvježili i modernizirali svoj imidž.

May 23, 2012

Bioinformaciona medicina - Talasi Života

Отдел X — Волны жизни (2005)


Prvu hipotezu da biološki sistemi imaju strukturu polja, iznio je 30-ih godina prošlog vijeka sovjetstki biolog profesor Aleksandar Gurvič. Sredinom 60-ih akademik Kazančev pretpostavlja da kvanti elektromagnetnog polja mogu djelovati kao jedan od najvažnijih materijalnih nosilaca protoka informacija u biološkim sistemima. Kasnije, praktičan rad na ovu temu su razvili nemački biofizičar Pop i njegov tim.

Za Nataliju Zubovu izpočetka upoznavanje, a kasnije - ozbiljna studija o isrtaživanju eminentnih naučnika bilo je temeljno polazište za razvoj potpuno nove medicine - Bioinformacione medicine...

Paradoks je u tome da se zdravlje ne može kupiti, ali se na njemu može odlično zaraditi. A za to nije potrebna nova jeftina tehnologija.

Istina, može doći dan kada se neće imati na kome zaraditi.

Strategija:Rusija 2012 - Neprijatelj pred vratima

Čitavu 2011 godinu smo posmatrali manijakalnu želju SAD i zapada da smene režime u zemljama Severne Afrike. Amerikanci su do tada uništili Jugoslaviju, svrgnuli Slobodana Miloševića i uništili Avganistan, vratili ga u kameno doba, okupirali Iračku naftu i obesili nesrećnog Sadama Huseina.


Trenutno Vašington i Volstrit teže da destabilizuju Siriju i nahuškaju na Damask, Tursku i titalitarne režime Persijskog zaliva koji se nalaze pod njihovim pokroviteljstvom. Uporedo sa tim, SAD obezbedjuju ozbiljnu podršku takozvanoj 'ruskoj' opoziciji.

Intuicija - Nikola Tesla

"Теория невероятности" - Интуиция: Никола Тесла (2005)

Ispostavilo se da je jedan od najpoznatijih i misterioznijih naučnika prošlog vijeka - Nikola Tesla imao nevjerovatnu intuiciju. Govori se da je zahvaljujući njoj napravio svoja nevjerovatana otkrića. Danas, naučnici pokušavaju da objasne ovaj fenomen...
Kontrola uma (DARPA ) - Slavoj Žižek

Slavoj Žižek govori o kontroli uma pomoću DARPA tehnologije, u emisiji "Nedjeljom u 2"

Masonske olimpijske igre u Londonu 2012

Olimpijski prstenovi su dizajnirani od strane slobodnih zidara - (čak je i osnivač modernih Olimpijskih igara, Pierre Coubertin to bio) - i simbolizuju pet kontinenata. Međutim, u logo Olimpijskih igara u Londonu 2012 i njenim dvema maskotatam postoje značajne osobenosti. Svaka maskota ima po jedno oko - kao Oko na Iluminatskoj Piramidi.

Delovi logotipa nisu samo broj 2012: Tu je mali element koji može biti samo tačka na "i". Ako se okrene, logotip prikazuje reč "Zion", koji se takođe video u simbolu od 2008.god tj igara u Pekingu.Olimpijski plamen simbolizuje slobodnozidarski Prometej, koji je ukrao vatru od bogova da bi je dao čovečanstvu "u junačke svrhe" - kako to piše na Rockefeller Centeru.Baklja simbolizuje Illuminate. Prema njenom utemeljitelju, Adamu Weishauptu, oni su "Luciferovi čuvari svetla".
Ovo i nije tako čudno, ako znamo da je Weishauptov mentor bio Mayer Rothschild Amschel od Frankfurta. Pokroviteljstvo Olimpijskih igara u London je u rukama "Jacob Rothschild Nacionalne lutrije".

Trans-Formacija, Max Igan

Građanska neposlušnost nije naš problem. Naš problem je civilna poslušnost. Naš je problem što su ljudi širom Sveta poslušni i pokorni diktatu vođa i ako su milioni ubijani zbog te poslušnosti ...


Interesantan prikaz i pogled na način na koji ovaj naš svet funkcioniše, koji izmedjuostalog zadire u mnoge teme koje mejnstrim mediji u svetu pokušavaju da izbegnu ili dikredituju.

Prezentovane informacije su dobro istražene, solidne i iznad svega možete da ih pratite i na svoju ruku istražujete ukoliko to želite ...

Ovo je film koji bi svako ko želi da proširi svoja znanja o tome kako ovaj svet zaista funkcioniše trebalo da pogleda.

Piramide - Kosmos na vezi (2011)

День космических историй
Пирамиды - Космос на проводе (2011)

Još jedan interesantan dokumentarac na ovu temu ...May 3, 2012

Šta zaista slavimo 1. maja?

Prvi maj je poznat širom sveta kao “međunarodni praznik rada”, to znaju svi. Ozbiljna mašinerija se pobrinula za to.


Ali veoma malo ljudi zna da se iza slavljenja ovog dana/praznika krije jedna od velikih obmana čitavog čovečanstva.


Svi koji ga slave su u stvari navedeni da nesvesno proslavljaju nešto što nema veze ni sa radnicima i njihovim pravima niti sa radom!Ali, idemo redom ....


Apr 2, 2012

Vreme Obmane - Pali andjeli i Novi svetski poredak


Postoji li povezanost između NLO-a, vanzemaljskih otmica, kanaliziranja duhova, demonske
zaposednutosti, new age pokreta, tajnih društava i satanizma?

Ispituje se zašto novi svetski poredak i globalna elita neumorno radi na oformljivanju svetske vlade i od koga u tom pogledu dobijaju instrukcije.


Biblijski pogled na istoriju Palih Anđela i njihovu povezanost s novim svetskim poretkom i new age pokretom. Pokrivene su teme Pad čovečanstva, pretpotopni sviet kao Atlantida, prodiranje new age preko teozofije, Pali Anđeli i njihovo poreklo umetanja semena u društvo, NLO-i, vanzemaljci i slučajevi otmice, demonska posednutost, kanaliziranje i mnogo toga. Sve ove stvari su objašnjene i predviđene u Bibliji.

Mar 29, 2012

Projekat Camelot - Alex Collier

"Probudi se i shvati." konferencija projekta "Kamelot" u Los Anđelesu, 20. septembar 2009.

Preporučujem da pogledate predavanje Aleksa Kolijera ...  poznatog istraživača i svedoka vanzemaljskih civilizacija.  Teme su između ostalog vanzemaljci, medijske laži, denziteti, reptili, sivi i sva ostala područja za koja je potrebno imati široke vidike i poglede na stvarnost. Uživajte!

Seckanje na emirate počeće sa Sirijom a završiti sa Saudijskom Arabijom

klik za veću sliku
AMERIČKI PLAN RAZBIJANJA I DEGRADIRANJA
SVIH ISLAMSKIH ZEMALJA BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA

Nedavno lažno povlačenje iz Iraka samo je faza šireg plana globalne dominacije SAD, pregrupisavanje za nove vojno-političke avanture, a Irak, zgažen, opljačkan i nepovratno zavađen, ostavljen da se sam nosi sa „uvođenjem demokratije“ koja sigurno znači rat između šiita i sunita, sa hiljadama nepotrebnih žrtava, što i jeste cilj zavojevača.
Sada je jasno i da su Muslimanska braća plaćenička bagra koja će za dolar krenuti i protiv svoje braće i protiv svojih država, kako bi SAD bile sigurne da dok traje pljačka naftnih resursa neće biti politički stabilne islamske zemlje koja to može da spreči ili odbije takav tretman.
Tako će u narednih par godina biti oborena i Sirija i Iran. Biće iscepkane na „emirate“ i „plemenske države“ bez snage da se ikad odupru vojnoj pretnji i uceni od strane SAD. To isto je predviđeno i za bivšeg američkog saveznika Pakistan, a neće proći ni deset godina, ista sudbina zadesiće Saudijsku Arabiju i Ujedinjene arapske emirate.