Jun 27, 2012

Michael Heiser - Postanak 6: Hibridizacija, Sinovi Božji, Kćeri ljudske i Nefilimi

Ko su bili Sinovi Božji i kćeri čovečanstva (čoveka), i koja je bila priroda | njihovih odnosa?

Koje je značenje izraza Nachash (zmija iz Edenskog vrta), šta "seme Nachasha", a šta "seme žene" (Eva) predstavlja?

Postoji li povezanost između Postanka 6 (hibridizacija) i Postanka 3 (Pad čovečanstva, "zmijin" incident)?

Postoji li povezanost između slanja velikog potopa i božansko-ljudske kohabitacije (Sinovi Božji + Kćeri ljudske)?

Tko su Nefilimi te da li se razlikuju od Sinova Božjih?

Da li reč Nefilim znači divovi?

Da li su drevni ljudi iz biblijskog sveta stvarno verovali u postojanje hibridizovanih potomaka - da li su doslovce shvatali priču iz Postanka 6?Kako se antička ideja o postojanju divova nakon potopa objašnjava po drevnoj jevrejskoj | i biblijskoj tradiciji?

Ko su Nadzornici (The Watchers)?
Da li su biblijski divovi prijatelji ili neprijatelji Izraela i da li to objašnjava izraelov nasilni sveti rat pod vodstvom Jošue?