Mar 6, 2012

Jugoslav Petrušić - Dominik

Jugoslav Petrušić bio je pripadnik više obaveštajnih službi, čovek sa 4 pasoša koji kaže da nikad ni sam ne bi poverovao u ovu priču što ćete čuti, da mu se sve nije dogodilo kako se dogodilo, i da ne poseduje dokumenta o tome, koja je podelio mnogim ambasadama, uključujući svim zemljama bivše Jugoslavije, no niko ga ne poziva na sud da ga ispituje o ovome što priča, a čovek prosto traži i moli da ga pozovu i izprocesuiraju. Radi se o Raspadu SFRJ i svim oružanim sukobima tokom građanskog rata 1991-1995. Petrušić poseduje dokaze ko stvarno stoji iza svih krvavih zločina, na svim stranama.

Dosta toga je pričao Petrušić, prepun je informacija i to ne samo o ovim našim Balkanskim problemima, bezumljima i ostalim glupostima u koje smo se uvalili već i o globalnim dešavanjima, kretanjima i smerovima u koje svet gura tzv. 'Elita' Novog Svetskog Poretka ...Za raspad Juoslavije kaže da se planirao davno pre početka sukoba. Realizacija tog plana kreće posle rušenja berlinskog zida, sve te tajne obaveštajne službe koje su 40 godina vodile hladni rat istok-zapad, nisu mogle da nestanu, da ispare, njihov rad se preusmerio oko nove preraspodele snaga i zone uticaja na svetskoj sceni, po meri svetskih moćnika. Na meti je bio Balkan i rušenje SFRJ. Četrdesetak šefova tajnih službi preselilo se 1990-te u Beograd, koji je bio centar njihovog rada.

Inače, informacije radi, Petrušić kaže da je u rušenju Čaušeska najviše imala udela srpska tajna služba, i srušila ga je. Znači, ovde vidimo da pravi kreatori svetskih događaja nisu ljudi poput Miloševića, Tuđmana, Alije Izetbegovića, već razne tajne obaveštajne službe, civilne, vojne, jer zašto bi jedan komunistički režim rušio drugi.


Jugoslav Petrušić u emisiji 'Ćirilica'Glavni rušitelji SFRJ za račun novog svetskog poretka bili su ljudu “hijene”. To su ljudi koji dolaze spolja, ljudi poput Holbruka, Vilijama Vokera, Solane, Veslija Klarka, Madlen Olbrajr, Bernarda Kušnera, Beranara Anri Levija, razni obaveštajci, kontraobaveštajcil i mnogi drugi, razni holanđani, englezi, ovi, oni, uključujući i Ujedinjene Nacije. Na svim svetskim žarištima pojavljuju se ista ta lica. To su para formacije koje se kriju iza raznih međunarodnih organizacija i institucija. Hijene su krive za sva zla prema svim narodima bivše SFRJ. Da bi mogli da kontrolišu situaciju oko raspada SFRJ taj hijenski para sistem stvorio je unutar Republika bivše SFRJ svoj para sistem, od raznih ljudi iz policije, vojske, Kontra obaveštajne službej JNA (KOS).

Glavni ljudi koji su radili po njihovim instrukcijama bili su:

  • Aleksandar Vasiljević, šef kontraobaveštajne službe (KOS) JNA,
  • Alija Delimustafić, ministar unutrašnjih poslova BIH,
  • Jozo Leotar, zamenik ministra unutrašnjih poslova BIH,
  • Anton Tus, sa hrvatske strane.

Znači, ovo je bilo pre početka sukoba, krajem devedesete, i početkom 91-ve. Hijene su im rekle da je najbolje da dovedu nacionaliste na vlast, Tuđmana, Miloševića, i Aliju Izetbegovića, i rekli su im da njihovu decu odmah uvuku u kriminal i ubistva, što se i desilo, kaže Petrušić. Zatim su im hijene rekle da formiraju paravojne jedinice. U Hrvatskoj je to bio Paraga, u Bosni Luka Prazina, u Srbiji Arkan, i mnoge druge paravojne jedinice, da sad ne nabrajam.

Jugoslav Petrušić u emisiji 'Nekad bilo'Taj para sistem koje su stvorile, kontrolisale i kojim su komandovale hijene, trebao im je samo da stvori maglu gde niko neće znati šta se stvarno dešava i ko stoji iza svega. Unutrašnji para sistemi su svakom predesniku neke Republike, političaru, prenosili potrebne informacije, zato se sve i dešavalo onako kako se dešavalo. Svako od tih predsednika mislio je da najbolje radi za svoju zemlju, no bili su obične naivčine, a Srbi su najgore prošli, to znamo! Naravno, hijene su dolazile i kod predsednika Republika i svakom pričale potrebnu priču u koju su ovi poverovali, Karadžić, Milošević…

Najinteresantnije detalj je oko Srebrenice, Karadžić je želeo da se preda Hagu još 1997-me, medjutim ljudi hijene i razni slični tipovi su mu rekli da sačeka, da se ne preda. Poenta svega je da je Karadžić bio uhapšen tek kad su mu bila oduzeta sva dokumenta koja razotkrivaju prave tvorce tog navodnog srebreničkog genocida. Karadžić je imao dukumenta da zatvori Hag, da spere lažnu sliku o Srbima kao monstruoznim zločincima, da ukaže na prave kreatore Srebrenice, na ove hijene i druge zlikovce koji stoje iza njih.

Ista priča se odnosi i za Ratka Mladića i Gorana Hadžića, uhapsiće ih tek kad im oduzmu sva dokumenta koja ukazuje na prave kreatore Srebrenice i drugih ratnih dešavanja.


Jugoslav Petrušić u emisiji 'Biseri'

Petrušić poseduje dokumenta koja ukazuju da je u Srebrenici bilo oko 700-800 žrtvi, ko je iscenirao srebrenicu lažnog genocidnog karaktera. Spreman je da ide na svaki sud, po bilo kojem pitanju, a po mnogo čemu terete i njega. Četri puta je bio u Hagu da im preda dokumenta, no oni su ga ignorisali. U Hagu je pominjan u desetak procesa sa najtežim zločinima, međutim niko ga iz Haga ne poziva, niko ga ne tuži?! Ne pozivaju ga upravo da bi pokrili ove hijene koje se terete po tim dokumentima.

Svi ti para sistemi kriju se iza raznih tajnih društava: masona, rotari klubova, londonskog kluba, malteških vitezova i pitaj boga čega već. Petrušić kaže da skoro više i nema mesta u policiji, pravosuđu, politici, a da ljudi na bitnim pozicijama nisu članovi gore pomenutuh organizacija, svuda, kod nas, a najviše u Evropi, tamo je poplava.

Ne može ništa na svetu da se radi, bilo šta, razna politička ubistva, organizovan kriminal, droga, bez odobrenja i kontrole ovih moćnih para sistema, sistema policije, vojske. Zato se politička ubistva nikad ne otkrivaju.


Jugoslav Petrušić u emisiji 'Razgovor s povodom'Petrušić kaže da je već mrtav čovek, da je tragedija njegovog života njegova spoznaja da su njegovi šefovi iz francuske tajne obaveštajne službe, vojne i civilne, najveći zlikovci, uključujući i Žaka Širaka. Oni su radili za svoj privatni interes, a ne za interese Francuske. U tom kontekstu pominje slučaj “palih pilota” (rat u BIH). Petrušić je više puta slao izveštaje svojim šefovima sa dokazima da su piloti živi, međutim svi od reda su krili tu informaciju, lagali su govoreći da su piloti mrtvi, da bi se okoristili, uključujuii i Širaka.

Petrušić je ukrao tajne planove bombardovanja Jugoslavije i predao ih našim organima.

Dosta toga je pričao Petrušić, prepun je informacija i to ne samo o ovim našim Balkanskim problemima, bezumljima i ostalim glupostima u koje smo se uvalili već i o globalnim dešavanjima, kretanjima i smerovima u koje svet gura tzv. 'Elita' Novog Svetskog Poretka ... Zbog toga ne bi bilo loše kada bi pogledali i njegove ostale emisije na ovom kanalu:tekst prenet sa:
dzonson.wordpress.com