Oct 23, 2013

Lov na duše ...

U instant sagledavanju života - sve je na dohvat ruke. Samo treba malo da se potrudite i sve vam je tu. Novi stanovnici planete, poznati i pod nazivom Instantijanci, već godinama praktikuju ubrzano završavanje raznih i drevnih metoda kroz fino naštimovane kurseve.


Instantijanci, podgrupa bajerskog mentalitetnog sklopa, poseduju uverenost duhovnosti i znanja i na toj uverenosti , više nego na bilo čemu, počiva zapanjujuća mesijanska dimenzija.

Instant znanje nosi u sebi, izmedju ostalog, klicu najopasnije menadžerske prevare, gde čovek, nespreman i zbunjen, prihvata da učestvuje u najpovršnijem eksperimentu današnjice.
Kao u kakvoj najprofitabilnijoj kompaniji, putem piramidalne strukture, stvaraju se novi samozvani gurui, učitelji, duhovni predvodnici…

U pitanju je najbanalnije zatupljivanje konzumenata kada se u ime oslobodjenja duše i srca stvara, zapravo, hermetički zatvorena struktura otudjenih i zapuštenih Individua, potpuno nespremnih na suočavanje sa realnim izazovima sadašnjeg ili bilo kog sveta. Odlasci u takozvane duhovne sfere, tumači se kao najveći uspeh, ne razmišljajući, pritom, da se radi o nečemu toliko osetljivom i delikatnom. Rezultat svega je ubedjenje čoveka da je on Bog u malom. Time se, na kraju, dovodi do još većeg sukoba unutar samog čoveka.

Nekako se čini kao da je čovek, u nekim trenucima nemoćan da reši probleme sadašnjosti, spreman da zakorači u nepoznato, hladno i potpuno otudjeno područje – zarad lako obećane i dohvatljive besmrtnosti. Stara duhovna znanja, na kojima se gradila naša civilizacija, preko navodnog duhovnog nasledstva, u priličnom broju su poprimila i sve više poprimaju oblik najgoreg mogućeg instanta, kome je jedini cilj kako da zaradi prvi dolar.

Ljudska duša, sa druge strane, možda nikada potpuno neće biti shvaćena. Možda to i neće da bude potrebno. Nekako se čini da je njena tajna, zapravo, naš najveći pokretač i temelj opstanka. Malom broju pripadnika naše vrste, dato je da se malo bliže i istinski upozna sa njom.


Možda bi ovaj tekst trebalo završiti sa "Fukoovim Klatnom" od Umberta Eka, u kojem je jedino stradao istinski posednik znanja i tajne, nasuprot mnogobrojnim, lažnim i nabedjenim vlasnicima drevne istine. Veliki pisac je na najbolji način pokazao na koji nemoralan način se vrši presija na najveći plen današnjice – ljudsku dušu.