Jul 29, 2015

O tajnim arhivama masonskih loža - Oleg Anatoljevič Platonov

U toku i pre Drugog svetskog rata, Adolf Hitler je, sa ciljem manipulisanja svešću masa, u okupiranim državama Evrope organizovao prikupljanje i proučavanje masonskih tajnih dokumenata.

Na samom kraju rata, u jednom zamku u Poljskoj, sovjetska armija je pronašla te arhive i prebacila ih u Moskvu.

Oleg Platonov je 90-tih godina 20. veka imao priliku da u dužem vremenskom periodu proučava taj tajni arhiv KGB-a, da bi u određenom momentu po naredbi masona Kozirjeva, (tadašnji ministar spoljnih poslova Andrej Kozirjev, koga su u Rusiji zvali „ruski ministar američkih spoljnih poslova“), ta dokumentacija bila vraćena na Zapad. U ovom intervjuu Oleg Platonov govori upravo o sadržini tih arhiva i pruža nam uvid u istinsku istoriju protekla dva veka.


 + + +

Platonov, Oleg Anatoljevič (rođen 11.01.1950), ruski naučnik i pisac. Doktor ekonomskih nauka. Direktor "Instituta Istorije Ruske Civilizacije".

Od 1995 godine putovao 16 puta u razne zemlje sveta, oko 7 meseci živeo u SAD. Knjiga Platonova "Zašto će poginuti Amerika" objavljena u osam izdanja u Rusiji i inostranstvu. Od jeseni 1998 godine Platonov je pristupio izdavanju enciklopedije "Sveta Rusija. Velika enciklopedija Ruskog Naroda", u okviru koje se predviđa objavljivanje više od 20 tomova (objavljena su 4 toma), i svaki od njih je posvećen izučavanju određene oblasti života ruskog naroda.

Platonov je pristalica pogleda ruskog filosofa I.A. Iljina, i zalaže se za realizaciju koncepcije državnosti koju je razradio Iljin -- zasnovane na pravoslavlju.

Platonov je predstavnik religiozno-pravoslavnog pravca u istraživanju patriotizma. U svojim istraživanjima Platonov je izučavao, konkretno, tendencije u razvoju svetske geopolitičke situacije, problem restauracije ruskog samodržavlja, istorijsko-kulturno nasleđe kozaštva.

Sam Platonov tvrdi, da su hasidske organizacije, zajedno sa "Udruženjem za zaštitu jevreja" organizovale protiv njega kampanju klevete ne samo u Rusiji, već i u SAD i drugim zemljama sveta. On je pisao, da "zaključci njegovih istorijskih istraživanja zasnovani na faktičkim materijalima, i arhivnim dokumentima, nisu zadovoljili kreatore istorijskih mitova, uz pomoć kojih se vodilo zaglupljivanje stotina miliona ljudi". Radovi iz ekonomike ("Ruski trud", "Kvalitet radnog života", "Hiljadu godina ruske privrede", "Ekonomija ruske civilizacije", "Sećanje o narodniom domaćinstvu")

i istorije Rusije:
"Ubistvo carske porodice",
"Grigorije Rasputin",
"Nikolaj II",
"Ruska civilizacija"


Glavno njegovo delo je serija istorijsko-arhivnih istraživanja "Trnov venac Rusije":
"Tajna istorija masonstva",
"Zavera careubica",
"Nikolaj II u tajnoj prepiski",
"Istorija ruskog naroda u XX veku" (2 toma),
"Tajna bezakonja",
"Zagonetka sionskih protokola" - izašla po blagoslovu mitr. Sankt-Peterburgškog i Ladožskog Ioanna (Sničeva).