Jun 24, 2011

Vakcinacija nacija

Šta se zapravo krije iza vakcinacije?

Danas se veliki broj dece i odraslih rutinski vakciniše. Kako treba da se odnosimo prema vakcinama za nas i našu decu? Nadamo se da će Vam podaci iz ovog dokumentarnog filma pružiti osnovu za sopstvena dodatna istraživanja. Vakcine se prvenstveno sastoje od mrtvih ili oslabljenih(„ublaženih“) klica koje izazivaju odgovarajuću bolest, i koje se ubrizgavaju u telo u nadi da će to stimulisati organizam da proizvede proteinska antitela za zaštitu od bolesti. Sve je više bojazni da vakcinisanjem protiv relativno bezopasnih dečijih bolesti može da bude odgovorno za dramatičan porast autoimunih oboljenja do koga je došlo nakon uvođenja masovne vakcinacije. To su zastrašujuće bolesti kao što su rak, leukemija, reumatiidni artritis, multipla skleroza itd...
Da li smo zauške i boginje zamenili za rak i leukemiju?Koristan link:

Opasnosti Vakcinacije