Aug 23, 2011

Uticaj čovečijeg PSI - polja na okruženje

Vojna tajna - Uticaj čovječijeg PSI - polja na okruženje
Влияние человеческого пси-поля на окружающий мир
Военная тайна с Игорем Прокопенко ( 09/07/2011) TV REN

Nedavno su naučnici došli do nevjerovatnog otkrića, ispostavilo se da čovjek ostavlja svoj energetski otisak, na svakom predmetu sa kojim dolazi u dodir. Ako čovjek posjeduje veliku energiju to on bukvalno ispunjava sa "sobom" predmet. Naučnici kažu da u tome nema ništa neobićno, jer je čovječiji organizam običan nosilac informacija. Tim kvalitetom ljudi su obdareni na molekularnom nivou.
Do nedavno naučnici genetičari nijesu ni sumnjali da molekul DNK posjeduje moćnu energiju, koja nije vidljiva okom. Ta struktura se odvaja od DNK, sadrži značajn dio informacija o čovjeku i ima sposobnost da utiče na živa bića i predmete iz okruženja. Struktura koja se odvaja od DNK, ima talasnu, kvantnu prirodu...