Jan 18, 2013

Put ka III svetskom ratu

Pozadina današnjih ratova i kuda to vodi. Naravno, to je jedan nivo objašnjenja, jer sve ima više nivoa i više uzroka postoji, ali video pokazuje jednu važnu granu na kojoj se mogu temeljiti ostali zaključci.*prijevod treba aktivirati klikom na "cc" i "croatian"