Jan 29, 2014

CIA: Mi ćemo odigrati grandioznu tragediju pogibije svih pravoslavnih Slovena!

Šef CIA od 1953. oo 1961. godine ukazuje da će literatura, bioskop i pozorište proslavljati najniža ljudska osećanja.

„Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje – jednom rečju svake nemoralnosti. U upravljanju državom, mi ćemo izazivati haos i nered“, navodi se u doktrini CIA.Mnogi su se nasmijali na čuvenu repliku u filmu Balkanski špijun – „CIA, snajka CIA“, ali bi se sasvim sigurno još više gorko nasmijali da znaju koliko je američka tajna služba umiješana u politička dešavanja protiv slovenskih država.

Dokaz je izvod iz Doktrine borbe protiv Istoka, koju je kreirao direktor CIA Alan Dals, a u dokumentu su smjernice kako da se razore tradicionalne vrijednosti prisutne u pravoslavnim zemljama, ugasi nacionalna svijest njihovih građana i slomi vojna moć slovenskih država.

U Dalsovoj direktivi američkim službama bezbjednosti pod naslovom Doktrina američke borbe protiv Istoka, navodi se da SAD treba da zavladaju svijetom, a prethodno moraju da slome duh slovenskih zemalja.

„Daćemo sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovječiji mozak, svijest ljudi skloni su promjenama. Posijemo li tamo haos, mi ćemo neprimjetno da impodmetnemo lažne vrijednosti i primoraćemo ih da te vrijednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Malo po malo, mi ćemo odigrati grandioznu po svom obimu tragediju pogibije svih pravoslavnih Slovena, i konačno, nepovratno ćemo ugasiti njihovu nacionalnu svijest“, navodi se u dokumentu.

Šef CIA od 1953. oo 1961. godine ukazuje da će literatura, bioskop i pozorište proslavljati najniža ljudska osećanja.

„Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovjekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje – jednom riječju svake nemoralnosti. U upravljanju državom, mi ćemo izazivati haos i nered“, navodi se u doktrini CIA.

Američka tajna služba je zadužena da neprimetno, no aktivno i postojano, pomaže despotizam činovnika, korupciju i neprincipijelnost.

„Čestitost i pravednost biće ismijavani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti i naglost, laž i obmana, pijanstvo, narkomanija, izdajništvo, šovinizam i neprijateljstvo prema narodima – sve ćemo to kultivisati u svijest ljudi“, naveo je Dals.

“Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Malo po malo, mi ćemo odigrati grandioznu po svom obimu tragediju pogibije svih pravoslavnih Slovena, i konačno, nepovratno ćemo ugasiti njihovu nacionalnu svijest“

On je upozorio da će jedan mali broj ljudi shvatiti o čemu se radi.

„Ali, takve ćemo ljude staviti u bespomoćan položaj, ismevati se sa njima, oklevetati ih i proglasiti ih otpadnicima društva“, deo je paklenog plana CIA.

Mi ćemo, dodao je Dals, rušiti duhovne vrijednosti, vulgarizovati i uništavati osnove narodne moralnosti.

„Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u djetinjstvu i mladalačkom dobu, uvijek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščaćivati je. Eto, tako ćemo mi to da uradimo“, naveo je direktor CIA.

Dals je smatrao da američke obavještajne službe najviše pažnje treba da posvete destrukciji Rusije.

„Mi moramo imati automatske garancije koje obezbjeđuju da čak i nekomunistički, te nominalno prijateljski režim Rusije ne raspolaže ubuduće nikakvom vojnom moći, u ekonomskim odnosima da silno zavisi od spoljnjeg svijeta, da nema ozbiljnu vlast nad glavnim nacionalnim manjinama, te da ne uspostavi nikad više ništa nalik na ‘gvozdenu zavjesu’. U slučaju da takav režim uspostavlja neprijateljstvo prema komunistima, a prijateljstvo prema nama, moramo se pobrinuti da ovi uslovi i pored toga budu nametnuti. Ali, mi moramo ako ne milom, onda silom da ih pridobijemo radi zaštite naših interesa“, navodi se u doktrini CIA.