Feb 7, 2014

Profesor dr Željko Poljak: Vakcinacija mora biti dobrovoljna, loše zakone treba rušiti!

Prof. dr Željko Poljak
alergolog i klinički imunolog iz Zagreba
Alergolog i klinički imunolog iz Zagreba Prof. dr Željko Poljak u raznim javnim nastupima dao je odgovore o vakcinaciji, o „obavezi da se deca vakcinišu!?“ i „kaznama za roditelje“, sa naučne i lične tačke gledišta.

Naučno objašnjava uzroke i posledice, kao i stanje izbora roditelja i nemogućnosti izbora jer je zakon propisao kazne, a lično kao otac devojke koja je posle primljene vakcine kao posledicu dobila upalu mozga i završila u bolnici.Profesor dr Poljak tvrdi, na pitanje da li roditelji mogu odlučivati o tome da li će se njihovo dete vakcinisati, odgovara sa DA. On tvrdi da je svaki lek otrov, samo da sami moramo odmeriti da li je veća šteta ili veća korist.

“O koristima se puno govori, ali isto tako vrlo malo o šteti, odnosno o nus-pojavama, treba biti kritičan.“

Profesor dr Poljak postavio je dve glavne primedbe na vakcinaciju danas u Hrvatskoj, pa i BiH.
“Prvo, da je vakcinacija kod nas obavezna pod pretnjom kazne: 2.000 kuna u Hrvatskoj, ili zatvor. Pod pretpostavkom, valjda, da je narod tako glup da sam to ne zna oceniti treba li vakcinisati ili ne. Neka se kaže otvoreno: da, narod je glup! Zašto molim vas vakcinacija nije obavezna u zapadnim kulturnim zemljama kao što je Austrija, Nemačka, Skandinavske zemlje, Švajcarska, tamo je dobrovoljno (fakultativno).“

On navodi i argument za ovu tvrdnju.
„Molim vas, otvorite statistički godišnjak Republičkog zavoda za zaštitu prirode, poglavlje – nus-pojave vakcinacija. Ako se u Hrvatskoj godišnje vakciniše oko milion ljudi, a u tom statističkom godišnjaku piše da je bilo samo 277 nus-pojava, to je očito neistina. Pa, mi znamo da najmanje svaki deseti čovek posle vakcinisanja ima neku nus-pojavu, koju je obavezno prijaviti. Na primer: malo otekne, ne mora biti teška nus-pojava kao što je to doživela moja kći koja je posle vakcinacije dobila upalu mozga i završila u bolnici. A evo vidite, čak ni to nije u statističkom godišnjaku uvršteno jer postoji 1% mogućnosti da je ona dobila upalu mozga od nečeg drugog a ne od vakcinacije, koja je bila dan ranije.“

Profesor dr Poljak upotrebio je „jednu vrlo oštru reč“ za način nametanja vakcinacije deci u Hrvatskoj, rekavši da je za razliku od BiH u Hrvatskoj na snazi DIKTATURA VAKCINACIJE, ako dete do punoletstva mora obavezno biti vakcinisano 25 puta protiv svih mogućih bolesti. On je naglasio da je lobi onih ljudi koji prave vakcine i koji žive od vakcina toliko jak, da svi koji hoće da se u toj oblasti napravi red jednostavno postaju bespomoćni.

U Hrvatskoj, sa jedne strane postoji zakon po kome je vakcinacija obavezna, 25 puta do punoletstva deteta, pod pretnjom kazne, a sa druge strane kontradiktorno je to što Zakon o zaštiti pacijenata koji u jednom članu kaže – „Doktor ne sme ni pipnuti bolesnika bez njegove pismene saglasnosti“. A novorođenoj deci, još u porodilištima daju vakcine BEZ ZNANjA RODITELjA!

„Ljudi kažu da se ipak treba držati zakona. Nije istina, jer ima loših zakona! Protiv loših zakona se treba boriti! Energično! Čak ni doktor ne sme reći ovako: `ja ću vakcinisati jer mi to zakon dozvoljava, rizik postoji, ali šta vam ja mogu`…“

Na neka pitanja koja je postavio Udruženju za medicinsku etiku hrvatskog lekarskog društva, prof. dr Poljak dobio je pisane odgovore, koje su oni jednoglasno kao zaključke usvojili: PRVI – “Prisilno vakcinisanje protiv zaraznih bolesti nije u skladu sa lekarskom etikom.“ i DRUGI: „Lekar ima pravo da odbije prisilno vakcinisanje pozivajući se na PRIGOVOR SAVESTI“.

On je javno, koleginici koja je za vakcinaciju dece, postavio pitanje da li je ikada detetu koje je vakcinisano rekla da ne sme sledeće dve sedmice da ide u vrtić i školu. Jer, objašnjava prof. dr Poljak, ove dve sedmice posle vakcinacije su kritične, kada se stvaraju antitela u organizmu, ako slučajno to dete dobije infekciju sa tim na šta je vakcinisano, to je dupli udar za taj organizam.

„Pristalice vakcinacije kažu jednu nemoguću stvar: ako se ti ne vakcinišeš onda si ti opasan kao kliconoša za sav ostali svet oko sebe. To nije istina, jer time sami sebi skaču u usta. Jer, ako su svi okolo vakcinisani, zaštićeni, onda zašto bi ja mogao kao kliconoša njima naštetiti. Nemoguće…“ - tvrdi prof. dr Poljak.

Na novinarsko pitanje: ukoliko dođe do neželjenih posledica vakcinacije ko je za to zakonski odgovoran?

Profesor odgovara: „Niko. Niko. Svaki lek je otrov. Samo treba promisliti da li je veća šteta ili veća korist od toga. Ali, lekar koji sumnja da bi kod pacijenta mogle nastupiti jako štetne posledice on ima pravo na prigovor savesti.

Dozvolite da dam ovaj zaključak. U Hrvatskoj bi trebalo ukinuti taj nedemokratski zakon prisilne vakcinacije pod pretnjom kazne, ali bi istovremeno trebalo zdravstveno prosvećivati narod tako da on sam može odlučiti hoće li se vakcinisati protiv nečega ili neće. Vidite, hoću da kažem ovo: da imamo loše zakone, i da mnogi lekari potpuno pogrešno kažu: tako zakon kaže i ja ću tako postupiti. To je pogrešno, on treba da postupi etički. Etika mora biti iznad zakona, a zakon mora biti subordiniran etici, ima loših zakona koje treba rušiti“.