Mar 12, 2014

Inicijativa za legalizaciju Marihuane

I ako ne volim da budem sugestivan, imam želju da preporučim grupu,  na Facebook-u:
https://www.facebook.com/LegalizacijaKanabisaSrbija

Isto tako vas pozivam, da promovišemo slične grupe iz zemalja iz okruženja a istih govornih prostora jer smatram da se borimo za jedan viši i plemenitiji cilj, čija podloga treba da bude nad-nacionalna i nad-etnička, isto kao i teme sa kojima se bavim ovde na blogu ...

Altruizam pre svega ... a svoje stanovište bih želeo da vam dočaram kroz sledeću priču:

• • • • • • • •

"Jedan zemljoradnik, čije je žito uvek dobijalo prvu nagradu na lokalnom sajmu, imao je običaj da najbolje seme deli svim seljacima u okolini.

Kada su ga pitali zašto to čini, odgovorio je:

"To je samo pitanje opšteg interesa. Vetar nosi polen s jedne njive na drugu. Kad bi moji susedi uzgajali žito lošijeg kvaliteta, unakrsno oprašivanje umanjilo bi kvalitet i mojih prinosa. Eto zašto mi je stalo da uvek sade najbolje seme”.

• • • • • • • •

Sve što dajemo drugima dajemo sami sebi.
Nemoguće je pomoći drugome a da istovremeno ne pomognemo sebi, kao što je nemoguće naneti zlo drugome a da istovremeno ne nanesemo zlo sebi.

Budimo altruistični i solidarni ... jer, kao što kažu braća iz Pink Floyd-a: "Together we stand, divided we fall"