Mar 11, 2014

U dnu oka ...

U dnu oka,
tamo gde san spava,
video sam šta duša skriva:
Tamo je ljubav živa,
tamo je miris tela,
tamo je dodir,
toplina,
tamo je u dnu oka duša vidljiva.


autor:
AndorKnez