Dec 9, 2015

Dragoš Kalajić: Američko ZloLEGENDARNI INTERVJU DRAGOŠA KALAJIĆA O AMERIČKOM ZLU
 


Suština je u sledećem. Iza razaranja Jugoslavije, potom Srbije, stoji strategija Vašingtona ka Istoku, a glavni cilj je da se Rusija razdeli na niz uslovljivih državica prema jugoslovensko-srpskom modelu. Vašingtonska strategija islamizacije Balkana i stvaranja Velike Albanije ima za cilj da, s jedne strane, spreči konsolidovanje kontinentalnih snaga na Balkanu, s druge strane da islamizira i potčini Evropu diktatu iz Vašingtona, s treće strane da uništi hrišćansku crkvu prema planu za Treći svetski rat koji je izložio Albert Pajk.

U tom smislu treba gledati i na sadašnju krizu u Grčkoj. Vašington na svaki način želi da spreči meridijansku integraciju pravoslavnih naroda na Balkanu, jer ne želi da, poput Hitlera, ratuje na dva fronta kad bude pokrenuo agresiju na Rusiju. A kada će to biti? Evropski raketni štit postaće funkcionalan 2018. godine.

Od 2018. godine moći će se s pomoću ovog raketnog štita uništiti ruske bojeve glave. Mi već sad znamo ko će pobediti. I bolest nastaje najpre u podkavntnom nivou, u holografskoj dimenziji, pa se tek onda ispolji na telesnom planu. Tako Vam je i sa geopolitikom i istorijom.

Najpre se promene dese u nultoj dimenziji u koju ulazimo uvek kad sanjamo i tako prenosimo kodirane informacije, pa se tek onda ispolje na materijalnom planu. U toj dimenziji gde Bog vlada, u Carstvu Nebeskom, oni su već izgubili, oni su ne samo izgubili, već su u potpunosti uništeni. Samo treba pričekati da se to objavi ili ispolji u našem prostor-vremenskom planu. Amerikanci su u toj meri zla naneli drugim narodima, a njihova elita je u toj meri ogrezla u satanizam i krvne žrtve da je postojala opasnost da cela planeta postane rob Sjedinjenih država. Ali, to se neće desiti. A znate zašto? Zato što, POZVAN ILI NE, BOG JE UVEK PRISUTAN.