Jul 31, 2011

Emisija "Kosmos", 'Smak ili Pomak'


Nova epizoda serijala Kosmos sagledava aktuelne promene na planeti iz ugla ekonomije i metafizike. Na koje sve načine može da se razreši ekonomska kriza u svetu? U kom pravcu ide neoliberalizam? Kako da se ponašamo u skladu sa promenama na planeti? Da li će biti smaka sveta i za koga? Šta da rade i kako da se sa promenama usklade „obični ljudi"?

Na ova pitanja odgovore nude ekonomista, prof. dr Kosta Josifidis, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu i metafizičar i slobodni mislilac Miroslav Mika Marković, mašinski inženjer.


Autorka i urednica: Nina Martinović
Rediteljka: Milica Stojanov