Jul 21, 2011

Ljudi iza zavese

Danas na svetskoj sceni nije sukob starih i novih civilizacija. To je rat koji podstiču već hiljadama godina tajne elite koje sofisticirano vladaju i manipulišu većinom stanovništva.


Forsiranje razlika izmedju religija u novijoj istoriji, pre svega izmedju Islama i Hrišćanstva još jedan je lukavi potez elita da stanovništvu planete skrenu pažnju od skrivenog, stvarnog i večnog sukoba: interesa elite i interesa velike većine stanovnistva.Bili su uspešni i u srednjevjekovnim sukobima izmedju državica Evrope ili krstaškim pohodima. To im je pošlo za rukom kada su zavađali narode tokom Prvog i Drugog svetskog rata. To su uspevali dosada sa nametnutim “sukobom” Zapada i Istoka, kapitalizma i komunizma, razvijenih i nerazvijenih itd. Za sve to vreme većina ljudi se držala i drži i dalje u pritajenom strahu i neizvesnosti, pogrešno upirući svoje poglede prema svojim političkim i religijskim vođstvima, predajući svoju sudbinu u njihove ruke.
Elita poseduje znanje i finansijska bogatstva planete, pa tako većinu naroda ne samo u nerazvijenima dalekim zemljama drže u neznanju ne dozvoljavajući im pristup tajnim znanjima, ali ni savremenim naučnim otkrićima, pa ni učešće podeli svetske vlasti. Na stvarnu demokratiju - “vladavinu naroda” očito treba još dugo pričekati. U međuvremenu, dok traje to naše “čekanje”, zavirimo iza zavese i upoznajmo se sa onima koji upravljaju planetom, koje često vidjamo na svetskim dogdjajima i u svetskim medijima i nesluteći da tako poznati ( i moćni) nisu postali zahvaljujući (samo) svojo inteligenciji, obrazovanju i velikim idejama, već mnogo, mnogo više pripadnošću tajnom slojevima najvišeg društva.

Ako poželimo da ljudsku civilizaciju umesto spontanog razvoja podredimo nekim "višim" potrebama programirajući i namećući "istorijske promene", onda ćemo joj prvo oduzeti moć slobodne misli. Udaljivanjem mase od spontanog i prirodnog načina života i ponašanja, uvodjenjem univerzalnih pravila "prelaska u novi milenijum" bez obzira na tradicije, navike, vaspitanja, kulturu i ekonomsku situaciju umesto reda u većini zemalja sveta uvodi se haos, ekonomsko, kulturno i moralno proadanje ili stagnacija. Nametniti šabloni, kao naprimer pravila Evropske unije kao univerzalni recepti za "viši kvalitet života" najbolji su primer sprečavanja duhovne i mentalne slobode i fokusiranja ljudi na neke nove probleme i ciljeve: borbu za radna mesta i finansijsko preživljavanje, brigu o budućnosti svoje dece, strah od (lažnih) epidemija i bolesti, deobu po ideološkim razlikama i pripadnosti različitim religijama itd.Medjutim, samo ako se vlastitim naporima izborimo da utvrdimo šta su prave istine tih budućih civilizacijskih tekovina novog milenijuma , tek onda ćemo postati zaista slobodni. Slobodni od laži i obmana, od kolektivnog neznanja u koje nas guraju svetski moćnici i bićemo slobodni da upravljamo sopstvenom sudbinom, sudbinom svoje zemlje i planete.
Koliko nas košta inertnost i nezainteresovanost za naš istinski status ?


Našao neko orlovo jaje i stavio ga pod kokošku. Orlić se izlegao kad i pilići i odrastao je sa njima. Čitavog života orao je radio isto što i kokoške u dvorištu, misleći da je i on jedna od njih. Kljucao je naokolo u potrazi za bubama i glistama, kokodakao je i kreštao, lepršao krilima, uzdižući se na koji pedalj iznad tla.
Prošle su mnoge godine i orao je ostario.

Jednog dana ugledao je u visini, na sunčanom nebu, čudesnu pticu moćnih raširenih krila, kako lebdi na vetru. Stari orao je zapanjeno gledao uvis. „Šta je to “ ? pitao je.

To je orao - kralj ptica. Njemu pripada nebo a mi - skakućemo po zemlji" reče mu jedna kokoška.

I tako je orao umro medju kokoškama , ne saznavši nikada ko je.

Antony De Melo
Iz knjige "Budjenje"