Jul 6, 2011

Izbačen: Inteligencija nije dozvoljena


Film govori o potiskivanju akademske slobode i nametanju jednoumlja od strane vodećih figura u naučnom svijetu.

Mnogi sjajni profesori sa svetski poznatih univerziteta su na surov način izbačeni sa posla, zato što su u svojim radovima promovisali ideju inteligentnog dizajna, uprkos tome što su jasnim dokazima i argumentima to potvrđivali.

Tu su i intervjui sa njima i sa drugim naučnicima koji imaju iste stavove, kao i sa vodećim evolucionistima. Film takođe pokazuje vezu darvinizma sa nacizmom, komunizmom, eugenikom i abortusom.