Mar 11, 2011

Istinski izbor i jedina pretnja
Ovo je titlovana prezentacija rada "Drustva John Birch" pod nazivom 'Overview of America', a izuzetno je korisna svima da bi dobili pravu sliku različitih političkih i ekonomskih sistema.

Kratko, jednostavno i jezgrovito ova 4 videa objašnjavaju zašto je izvorni oblik američke vlade (koji je danas posve korumpiran i uništen) najbolji za čitavi svet.

Takodje će vam dati uvid u to zašto su političari u našoj zemlji, pod krinkom nekakvog tradicionalizma, proračunato odabrali ne kopirati američki sistem 'provera i kontrole'.Shvatićete zašto se u tranzicijskim zemljama iz usta političara i medija toliko forsira ekskluzivni termin 'DEMOKRATIJA'. Ljudi traže DEMOKRATIJU - i klika na vlasti im isporučuje - DEMOKRATIJU.
Takodje ćete uvideti ili podsetiti se šta je uistinu Socijalizam, Komunizam, Anarhizam...itd.
Bez obzira na vaša osobna stanovišta i viziju današnjih SAD-a - pojam 'Amerikanizam' - nije otrcani lokal-patriotski pojam - već nominalno lokalni termin za filozofiju koja je u SAD-u zatrta - a može doneti svetu slobodu - bez bombi - već putem same ideje.

Nadalje, ne ulazeći u vasa stanovišta spram religijskih referenci u ovoj prezentaciji i religije uopšteno - važno je naglasiti da retko spominjanje religije u ovom - prvom delu - služi isključivo praktičnoj primeni zakona odnosno filozofije slobode.

Oni koji se osecaju intelektualno uvredjeni pretpostavkom da je Bog dao čoveku njegova osnovna prava - neka samo stave 'Prirodu' umesto Boga. Naime viša instanca je uvek potrebna zbog opasnosti postavljanja presedana u kojem ''čovek'' daje ''prava i slobode čoveku'' - pošto se time automatski dodeljuje čoveku moć da ih uvek može i oduzeti.

Dakle, neotudjiva prava pojedinca moraju ostati izvan dosega ljudske kontrole kroz instrumente vlasti odnosno prisile zakonom.

• • • • • • • •

Mnogi gradjani u našoj REPUBLICI najčešće nazivanoj DEMOKRATIJA - imaju podjednaku krivu sliku o političkim sistemima - razotkrivenu u ovoj prezentaciji.

Kako bi imali šansu za istinskom promenom u bližoj ili ne-tako-bliskoj budućnosti potrebno je edukovati što veći broj gradjana o stvarnim postavkama i prirodi odredjenih političkih sistema i ideologija.

Kada, u drzžavi poput naše, postoji nominalno više-stranački sistem koji sve više tezi bipolarizaciji važno je pogledati par glavnih stranaka. DS, DSS, SPS,SNS i SRS u rezultatima i sprovodjenju svog vladanja tek su u nijansama različiti.


Podjednako djeluju na proširenju državnog aparata - odnosno poreza i nameta na račun gradjana u svrhu nekakvih socijalnih potreba ili redistribucije bogatstva.
U ovome su partneri sa stranim i lokalnim korporacijama (dodele poslova bez tendera, prodaje fabrika ... itd.).

Nakon ove prezentacije shvatićete da ako postoje dve glavne stranke - jedna koja se nominalno oslanja na nacionalizam, a druga na socijalizam - s podjednakim rezultatima korporatizma nauštrub običnog gradjanina - dobijate državu u kojoj vlada Nacional-Socijalizam.

'Nemačka nacional-socijalistička radnička stranka - bio je naziv stranke Adlofa Hitlera.
Iz ovoga, lako je zaključiti da živimo pod jednom blažom formom fašizma od izvornog - nominalno prekrivenu tranzitornim stanjem 'Demokratije'. Po ovome nismo različiti od današnjeg stanja u ostalim tzv. 'razvijenim demokratijama'.

Naime Balkan nije svojom nezavisnošću preplavljen izvornim američkim 'kapitalizmom'  - koji podrazumeva slobodno tržiste i ograničenu vlast - već korporatizmom koji danas vlada u SAD.

Benito Mussolini je jednom prilikom izjavio: 'Puno je tačniji izraz od fašizma, korporatizam - jer predstavlja savršeni spoj izmedju korporacija i države.'

Ovakav sistem vladavine korporatizma ili 'mekanog fašizma' (200 najbogatijih porodica npr.) može se promeniti/ukloniti samo širenjem informacija i edukovanjem kritične mase stanovništva.

Nasilna rešenja u 100% slučajeva idu u korist oligarhije i mogu doneti samo stradanje nevinih.
Borba se dakle svodi na mirnu edukaciju i informisanje koje nažalost nas obrazovni sistem ne pruža.

• • • • • • • •


Književni predlog:
za pojašnjenje geopolitičke istorije 20. veka, pročitajte:
'''Wall Street and the Bolshevik Revolution'' - Anthony C. Sutton.