Dec 22, 2011

Mediji - Najmoćnije orudje manipulacije globalne vlastele [TXT]

Kajzer Wilhelm II bio je vladar Nemačke početkom prošlog veka, ali politikom su manipulisali ljudi postavljeni u administraciju od strane Elite, baš kao i u Velikoj Britaniji (Milner) i u Sjedinjenim Državama (pukovnik House). U svakoj od suprostavljenih strana globalna Vlastela je imala svoje ljude na ključnim položajima.
- Rat je mogao da počne.

Najmoćnije sredstvo manipulisanja javnim mnjenjem su svakako mediji. I tada pred početak I svetskog rata i dan danas. Narod misli onako kako mu to mediji sugerišu a medijima naređuju šta da objave njihovi vlasnici, cenzura nad cenzurama. Vlasnici medija su, pogađate a ko drugi no globalni vlastelini!Da vidimo kako je to bilo tada:

Kent Cooper, predsednik Associated Pressa, u izdanju časopisa Life od 13. novembra 1944. napisao je:

„Pre i tokom Prvog svetskog rata velika nemačka novinska agencija, Wolff, bila je u vlasništvu evropske bankarske dinastije Rothschild, a glavno je sedište imala u Berlinu. Jedan od vodećih članova te kompanije takođe je bio lični bankar Kajzera Wilhelma (Max Warburg). U carskoj Nemačkoj u stvari se dogodilo to da se Kajzer poslužio Wolffom s ciljem da ujedini i isprovocira svoje podanike u tolikoj meri da požele ući u Prvi svetski rat. Dvadeset godina kasnije pod Hitlerom, obrazac je ponovila i strahovito pojačala organizacija DNB, kročivši stopama Wolff a."

Da vidimo šta je to ključno u medijskom poslovanju:

U svojoj autobiografiji Uklonjene prepreke (Barriers Down) Cooper dodaje da je
dinastija Rothschild kupila udeo u tri vodeće evropske novinske agencije:
  • Wolff u Nemačkoj,
  • Havas u Francuskoj i
  • Reuters u Engleskoj.


Za one koji ne znaju na koji način deluju mediji: novinske agencije daju izveštaje sa vestima svim novinama i ograncima medija tako da ono što oni kažu često ponavljaju svi mediji.

„Ta je vest “dakako istinita” jer su je objavili svi mediji", znaju ljudi često reći.
Svi su je objavili zato što objavljuju istu informaciju iz istog izvora - novinske agencije.

Vredi zapaziti da je 28. aprila 1915. baron Herbert de Reuter, direktor agencije Reuters, „izvršio samoubistvo".

Usledilo je to nakon kraha banke Reuters (šta mislite ko je doprineo njenom krahu , a evo i zašto). Barona je zamenio sir Roderick Jones koji u svojoj autobiografiji izveštava da:
„...Nedugo nakon što sam nasledio barona Herberta de Reutera 1915. godine, “slučajno” sam dobio poziv g. Alfreda Rothschilda, tadašnje glave britanske dinastije Rothschild da odemo na ručak u legendarnom New Courtu, u poslovnom centru grada".


O čemu su razgovarali odbija otkriti. - Što mislite, o čemu?


Danas se dogodilo samo ono što novinske agencije izveste da se dogodilo pa čak i ako nije,
ipak se dogodilo ...
                                                 ... mislite o tome!.