Dec 17, 2011

Ratnik Smećem - film o eko-arhitekturi

Interesantan film o eko arhitekturi ...
... i jedan od načina suprostavljanja robovlasničkom kapitalizmu ...


Pogledajte kako se vizija jednog čoveka pretvara u delo i oslobadja ga stega zavisnosti od monstruoznog sistema čiji smo u današnje vreme svi robovi ... pa dobro, ne baš svi ...