Feb 3, 2013

Catastroika (dokumentarni film)


Termin koji je korišten u opisivanju "smrti" Rusije bila je "Catastroika". "Catastroika" je od tada postala sinonim za zemlje sa potpuno uništenom proizvodnjom; tržištem; prodatom javnom imovinom i sve lošijim životnim standardom. "Catastroika", takođe, može poslužiti i kao merna jedinica kako za nezaposlenost, socijalno siromaštvo, pad životnog veka.. isto tako i za sve veću grupu tajkuna i oligarha koji preuzimaju uzde zemlje.

"Catastroika" je logičan nastavak dokumentarnog filma "Debtocracy", koji ispituje uzroke dužničke krize u Grčkoj, kao i cele evropske "periferije"...