Sep 5, 2011

Zajmokratija (Debtocracy)

Zajmokratija (grč. Χρεοκρατία hreokratía) je grčki dokumentarni film iz 2011. godine Katerine Kitidi i Arisa Hatzistefanoua.


Dokumentarac se bavi dvema ključnim tačkama: uzrocima grčke ekonomske krize u 2010. godini i mogućim budućim rešenjima krize.


Dokumentarac se distribuira pod Krijejtiv komons licencom od 6. aprila 2011, a produkcija je izjavila da nema interes za ekonomskom eksploatacijom filma.


Dostupan je na grčkom i engleskom, a u ovoj playlist-i  i srpskom jeziku. Producenti tvrde da je za 5 dana od njegove premijere film videlo pola milion ljudi.