Sep 29, 2011

Priča o flaširanoj vodi

Flaširanu vodu nam reklamiraju kao zdravu, prirodnu, izvorsku i iznad svega, bolju od vode iz slavine, iako je ponekad upravo flaširana voda ista ona koju možemo natočiti u svojoj kuhinji, ili čak i lošija od nje.
Pa ipak, i dalje kupujemo flaširanu vodu - zašto je to tako i na koji način ovaj ogroman biznis pokušava zadržati svoj uticaj saznajte u kratkom filmu "Priča o flaširanoj vodi".