Sep 23, 2011

Piramide - Nasledje Atlantide?

Piramide su kao što znamo ogromna zdanja napravljena pretežno od kamena.

Odolevajući zubu vremena i danas se uzdižu kao večiti gorostasi pleneći poglede.

Kraljice vremena su od uvek povlačile i mnoga pitanja, a na mnoga pitanja nauka još uvek nije u mogućnosti da dâ adekvatne odgovore. Starost nekih piramida ide i do 10000 godina u istoriji što je složićete se baš mnogo.
Da počnemo.

Reč piramida nastala je od reči piros (vatra) i mides (sredina). Vatra u sredini. Godine 1975. privatni istraživači Bil Šul i Ed Petit objavili su bestseler pod nazivom "The Secret Power Of Pyramids". Ova knjiga predstavljala je svojevrsni zbornik svega do tada napisanog o čudesnim pojavama vezanim za piramide i njihove umanjene modele, uključujući i niz eksperimenata koje su autori sami izveli.

Pedesetih godina prošlog veka, češki radio inženjer Karel Drbal otkrio je da tup žilet stavljen ispod malog kartonskog modela Keopsove piramide biva naoštren nekom do danas neidentifikovanom energijom. Danas su u Češkoj, Slovačkoj i bivšem Sovjetskom Savezu takvi oštrači žileta sasvim normalna pojava i imaju široku primenu. Ali, misterija ostaje. Ni do danas nije razjašnjeno kako uopšte dolazi do pojave oštrenja, zapravo izmene kristalne stukture metala u žiletu. Mnogobrojni su pokušaji teorijskog objašnjenja ovog problema. Sa druge strane, ima i uvek prisutnih skeptika koji tvrde da se uopšte ne može govoriti o bilo kakvom efektu ili dejstvu modela piramida.

Činjenica je da su egipatske piramide oduvek privlačile pažnju, pre svega zbog ogromnih dimenzija, ali i zbog misterija vezanih za način izgradnje i funkciju ovih grandioznih objekata. Erih fon Deniken, u jednoj od svojih knjiga tvrdi da tako velike građevine ljudi drevnog Egipta nisu mogli stvoriti sami. "Zapravo", piše Deniken, "njima su morali pomoći predstavnici neke svemirske civilizacije, tehnički mnogo naprednije".

Bez obzira na brojne spekulacije i misterije vezane za izgradnju piramida, u koje nećemo detaljnije zalaziti, ovo pitanje i dalje ostaje otvoreno. Ali, takođe, sasvim su izvesni i dokazani efekti dejstva piramidalnih oblika, koje svako može napraviti i eksperimentalno proveriti u kućnim uslovima.

Još tridesetih godina ovoga veka Francuz Andre Bovis, napravio je model Keopsove piramide visok sedamdesetak centimetara i u sredinu, ispod piramide, stavio telo uginule mačke. Zamislite Bovisovo iznenađenje kada je posle izvesnog vremena ustanovio da telo ne samo da nije istrulilo, već se polako pretvorilo u osušenu i odrvenelu mumiju. Bovis je nastavio da eksperimentiše. Otkrio je da plodovi i stabla biljaka stavljeni pod model piramide postepeno gube vodu ravnomerno dehidrirajući i pri tom potpuno zadržavaju boju i aromu, kroz dug vremenski period.

Eksperimenti dokazuju i čudesna, neobjašnjiva dejstva piramida na zdravlje i svest ljudi. Podaci govore da su dugogodišnji, čak hronični bolesnici, bili izlečeni zahvaljujući činjenici da su provodili 15 do 30 minuta dnevno u modelu Keopsove piramide. Određene supstance, ostavljene izvesno vreme u modelu piramide, davale su veoma povoljne rezultate u lečenju i podmlađivanju, a obična voda posle nekoliko dana tretiranja piramidom, postaje izuzetan kozmetički preparat.

Napoleon Bonaparta je 1798. proveo nekoliko sati u centralnoj odaji Keopsove piramide. U knjizi "Secrets Of The Great Pyramid", Piter Tomkins piše: "Kada je izašao, general je bio vrlo bled i impresioniran. Kada su ga pitali da li je doživeo nešto misteriozno, on je rekao da ne želi da govori, i da ga nikada više ne pitaju o tome. I posle mnogo godina Napoleon je odbijao svaki razgovor o svojim iskustvima koja je doživeo unutar Velike piramide. Na Svetoj Jeleni, neposredno pred smrt, rekao je : "Ne, ne vredi. Nikada mi ne biste poverovali." Za razliku od Napoleona, Nikita Hruščov, nekadašnji predsednik Sovjetskog Saveza, nije se usudio da uđe u Keopsovu piramidu. Dan pre zakazane posete piramidi, iznenada je promenio plan i sa pratnjom se vratio u SSSR. Da li se plašio "prokletstva faraona"?

Brojna iskustva i priče o misterioznim događanjima vezanim za piramide je nemoguće proveriti. Srećom, postoji i mnogo toga što se može ne samo proveriti, već i bezbroj puta ponoviti.

Piramide su nesumnjivo pravljene i korišćene kao ogromni akumulatori i generatori energije. Najnovija istraživanja, uključujući i pionirske radove Bovisa i Drbala, ukazuju da za prikupljanje energije nije neophodno graditi ogromne piramide. Dovoljno je napraviti model, ne veći od šake i on će besprekorno obavljati svoju funkciju, baš kao i originalna egipatska piramida iz doline Nila. Čak ni materijal ne igra bitnu ulogu. Oštrenje žileta, pravljenje kozmetičkih preparata, i još mnogo toga može se postići uz malo dobre volje neopterećene tradicionalnim shvatanjima i bez gotovo ikakvih materijalnih ulaganja.

Brojni su razlozi koji idu u prilog pretpostavci da su stare kulture izuzetno dobro poznavale ne samo nauku, već i metafiziku, a to je znanje tokom vremena izgubljeno, pa je danas veoma teško argumentovano govoriti o eventualnim visokim tehničkim dostignućima starih civilizacija. Česti ratovi neminovno su dovodili do uništenja materjalnih ostataka raznih kultura i civilizacija. Biblioteke su gorele na svim kontinentima. Bile su uvek prve na udaru osvajača, a drevna znanja čuvana milenijumima zauvek izgubljena.

Godine 213. pre nove ere kineski car Či Huang Ti izdao je naredbu o spaljivanju svih knjiga klasične literature, sa izuzetkom knjiga o proročanstvima, medicini i poljoprivredi. Aleksandrijska biblioteka je pre uništenja imala preko 700000 svezaka i predstavljala središte kulture Starog sveta.
Ceo evropski srednji vek liči na lomaču, na kojoj su, pored ljudi često gorele i knjige. Srećom, nešto od svega toga je pošteđeno razaranja. Na osnovu sačuvanih fragmenata, u stanju smo da bar na trenutak zavirimo u bogatstvo zadivljujuće naučno tehničke riznice čovečanstva.

Zamislimo samo neustrašivu odvažnost čoveka koji je svojim saradnicima naredio da polože četvorougaonu osnovu sa stranama od 226 metara... Znao je da će to zahtevati blizu dva i po miliona blokova, svaki težak dve i po tone, da pokriju taj četvorougaonik veći od pedest hiljada kvadratnih metara površine, s brdom od kamena visine 146 metara... Velika piramida kod Gize je na taj način jedan dokument u istoriji čovekove misli. Piramida jasno odražava čovekovo uverenje o svojoj suverenoj moći nad matenalnim snagama.

Arheolozi se uglavnom slažu da su ogromne građevine u obliku piramida, među Arapima zvane "faraonovim gorama", nastale u periodu vladavine treće i četvrte dinastije faraona.
Do danas su arheolozi otkrili devetnaest piramida, među kojima je većina nađena samo u ostacima, jer su tokom vekova služile kao neiscrpni izvor građevinskog materijala za okolne felahe. Faraoni su piramide podizali na zapadnoj strani Nila, u susedstvu najstarije egipatske prestonice Memfisa, smeštene u pograničnom delu Gornjeg i Donjeg Egipta.

Najpoznatije su tri piramide: najstarija i najveća je Keopsova, podignuta oko 2570. godine p.n.e. Kefrenova sagrađena oko 2530. godine p.n.e. i Mikerinova - građena oko 1500. godine p.n.e. Sve tri su slične po konstrukciji i međusobno se veoma malo razlikuju. Oko njih se nalazi i nekoliko manjih piramida i veći broj mastaba, namenjenih članovima carske porodice i članovima državne uprave. Uz svaku od tri piramide nalazi se pogrebni hram. Ispod Kefrenove piramide stoji ogromna sfinga isklesana u steni, možda još upečatljivije otelovljenje božanskog carstva nego sama piramida.

Prvu piramidu u Egiptu sagradio je pre blizu pet hiljada godina Zoser, prvi faraon treće dinastije. Ostalo je sačuvano i ime prvog egipatskog arhitekte - Imhotep. Posle Zosera, manir građenja piramida prihvatili su i ostali vladari, ali ni jedna piramida po veličini i obimu ne može se meriti sa Keopsovom. Uzevši u obzir ondašnje metode rada, zasnovane isključivo na čovekovoj fizičkoj snazi, istraživači su se pitali kako je bilo moguće nagomilati toliku masu kamenih blokova u geometrijski nepogrešiv oblik piramide, i doraditi ih tako precizno, da između njih nije mogla da se uvuče ni oštrica noža.

Keopsova piramida je visoka 146 metara, iako se svi istraživači ne slažu uvek oko tog podatka. Zapravo, piramida je bila, kako je već rečeno, prvobitno prekrivena oplatama od poliranog krečnjaka, što znači da je sigurno bila viša od 146 metara. Strana njene kvadratne osnove iznosi preko 230 metara.

Poređenja radi, napomenućemo da svojom visinom, prerasta baziliku Sv Petra u Rimu. Piramida se sastoji od 2300000 kamenih biokova, od kojih je svaki težak prosečno 6000 kilograma.

Velika piramida je vekovima posle izgradnje uporno čuvala svoju tajnu, jer niko nije uspeo da otkrije ulaz.

Arapski kalif Al-Mamun je 820. godine, ponesen pričama o ogromnom blagu skrivenom u piramidi, okupio najpoznatije arhitekte, vajare i kamenoresce i naredio im da pronađu ulaz. Mesecima su najveći stručnjaci toga doba pokušavali da otkriju tajna vrata koja vode u unutrašnjost piramide, ali uzalud. Onda je odlučeno da se kroz sredinu piramide prokopa tunel, ne bi li se tako naišlo na neki od hodnika koji vode u skrivene odaje s blagom. Posle više meseci mukotrpnog kopanja, kada je kalif već pomislio da je posao uzaludan i bio spreman da napusti poduhvat, jedan od radnika je u daljini začuo odjek. Bušenje tunela je nastavljeno u tom smeru, i uskoro su naišli na prolaz širine jednog kvadratnog metra. Prolaz se spuštao naniže, i uskoro su naišli na novi hodnik, neuporedivo širi, ali ih je na kraju čekalo razočarenje. Bio je to slepi hodnik. Ni jedan od hodnika koje su potom otkrili nije ih odveo do centralne odaje. Zahvaljujući slučajnosti, naišli su na hodnik sa niskom tavanicom, po kome su mogli da se kreću jedino na kolenima i uskoro stigli do prostorije koja se danas naziva Kraljičina soba, površine od nekih šest kvadratnih metara. Vraćajući se u suprotnom smeru, radnici su stigli i do zapečaćenih Kraljevskih odaja. O otkriću je odmah obavešten kalif Al-Mamun, koji je zahtevao da prisustvuje otvaranju grobnice. Pod njegovim nadzorom slomljen je veliki kraljevski pečat. Uzbuđenje je bilo na vrhuncu. Ali, na njihovo zaprepašćenje, ogromna prostorija od poliranog crvenog granita bila je prazna. Razočarani kalif je potom odustao od daljeg traganja. Nije baš naročito jasno da li su graditelji piramide uspeli da zavaraju trag Al-Mamunovim radnicima, ili su možda mnogo veštiji lopovi preduhitrili upornog kalifa. Ne može se odbaciti ni teorija da piramida uopšte i nije bila grobnica, u kojoj su razni pljačkaši tražili blago.

U piramidi su do sada otkrivene: Kraljičina odaja - prazna, Kraljeva odaja - takođe prazna i podzemna nedovršena prostorija. Pojedinci smatraju da su egipatski arhitekti bili i suviše lukavi, da bi ma kakvo blago ostavili u pravougaonim hodnicima. Ovi hodnici su, navodno, mamci za lopove. A evo i nekoliko čudnih činjenica: ogromni pragovi piramide nalaze se iznad prilično malih vrata koja vode u hodnik kojim se silazi.

Tolika mera predostrožnosti da bi se izbeglo zatrpavanje ulaza, čini se suvišnom. Zatim, kao što se jaki potporni pragovi nalaze iznad Kraljičine i Kraljeve odaje, tako se - samo iznad Kraljeve odaje - nalazi ogromni kameni blok od 380 tona, nazvan "soba za pražnjenje", čija funkcija ostaje neobjašnjena. Treća anomalija su brane koje se nalaze iznad velike galerije. Teoretski, brane su služile, uz pomoć sistema poluga u granitu, da blokiraju pristup u Kraljevu odaju. Međutim, ova trostruka zaštita ne štiti ništa značajno. Zašto? Da li su granitne ploče uništene, ili nikada nisu ni postojale?

Postavljaju se i druga zagonetna pitanja. Na primer, zašto Kraljeva odaja nije u centru piramide? Zašto je nedovršena prostorija u suterenu? To još uvek može značiti da Velika piramida u međuvremenu nije opljačkana.

Dvojica francuskih arhitekata, Dormijon i Goaden, uspeli su da dobiju dozvolu za istraživanje. Ispitivanja su pokazala postojanje velikih razlika u gustini kamena. U prolazu koji vodi u Kraljičinu odaju, Dormijon i Goaden su otkrili anomalije u slaganju kamenih blokova, koje su zasad neobjašnjive.

Ekipa engleskih stručnjaka koja je izvršila merenja u XIX veku došla je do zaključka da je Keopsova piramida jedna velika "kamena knjiga mudrosti". Mnogi današnji naučnici veruju da su u njoj skriveni brojni podaci i znanja drevnih egipatskih mudraca. Britanski astronom P. Smit tvrdi da su u dimenzije Keopsove piramide ugrađeni i podaci o udaljenosti Zemlje od Sunca. Po njegovim merenjima, visina piramide bila je147,65 metara, a ako se taj broj pomnoži sa milion dobija se srednji radijus Zemljine orbite oko Sunca. Smit je takođe izračunao da je masa Keopsovog sarkofaga tačno 1015 puta manja od mase Zemje.

Vajs i Kokvord su dokazali da je piramida mogla služiti i kao sunčani sat. Na osnovu merenja su utvrdili da je podnožje sastavljeno od kamenih ploča širine 1,365 metara, pri čemu se senka piramide svakodnevno skraćuje za isti iznos, sve dok potpuno ne nestane na dan jesenje ravnodnevice.

Naš veliki matematičar i astronom Milutin Milanković, u knjizi "Tehnika u toku davnih vekova",pominje izuzetna matematička znanja koja su Egipćanima omogućila da stvore piramide: "O opsegu matematičkih i geometrijskih znanja starih Egipćana obavešteni smo tek nedavno. U Britanskom muzeju u Londonu, čuva se jedan stari papirus koji Englezi nazivaju Rind Papers, po imenu njegovog pronalazača Rinda koji je do njega došao 1862. godine. Kada je taj spis dešifrovan a 1875. godine preveden i objavljen, pokazalo se da ga je napisao kraljev pisar Ahmes i da je matematičkog sadržaja.
Napisan je oko 1750. godine p.n.e. Prvo što nam pri čitanju toga spisa pada u oči je starost naučne literature, jer se pisac poziva na još starije matematičke spise, pisane nekoliko stotina godina ranije. O starosti egipatske nauke svedoče i neki drugi papirusi pronađeni 1885. i 1890. godine.

Iz sadržaja Ahmesovog spisa vidi se da je pisan za praktičnu primenu, a namenjen prvenstveno poljoprivredi.

Ahmes računa samo sa imenovanim brojevima i primenjuje ih na određene geometrijske probleme, na izračunavanje površina i zapremina tačno određenih geometrijskih oblika poljskih imanja i ambara za poljoprivredne proizvode. Neki od tih ambara imali su oblik kružnih cilindara. Pri izračunavanju broja Pi uzimana je vrednost 3,15. Zadivljeni smo tačnošću, naročito kada se uzme u obzir da su u ono doba Jevreji i drugi stari narodi mislili da je obim kruga triput veći od njegovog prečnika."

Ima mnogo toga o piramidama, ali da ne idemo i suviše od teme.

Pokušaćemo da ustanovimo zašto su piramide uopšte pravljene? Zašto nije napravljen neki drugi oblik? Da li su stari Egipćani ipak nešto znali što mi do dana današnjeg ne možemo da otkrijemo? Ja se nikad ne bih složio da su Faraoni i najveći umovi nauke datog vremena (najjpametnije civilizacije na zemlji tog vremena) pravili piramide samo zbog toga da bi im poslužile kao grobnice. U to mogu da veruju samo skeptici koji ne poznaju dovoljno ili uopšte istoriju starog Egipta.

Bilo kako bilo navešćemo ono u šta su Egipćani najviše verovali, a to je život posle smrti Zbog čega su Egipćani obožavali balzamovanje? Da su balzamovali čak i životinje? I kako su to radili?

Da se zadržimo malo oko toga

Skoro najunosniji posao drevnog Egipta bilo je balsamovanje posmrtnih ostataka. Još u najranijim periodima egipatske kulture,primećuje se, kao dosledno poštovanje posmrtnih rituala, nastojanje da se sačuvaju posmrtni ostaci pomoću hemikalija koje sprečavaju truljenje. Tehnike balsamovanja su se vremenom toliko usavršile da su egipatski majstori balsamovanja već u srednjem carstvu bili u stanju da obrade mumiju tako dobro da su mnoge ostale sačuvane do današnjih dana.

O tome piše i Herodot:

"Postoje naročiti ljudi koji se razumeju u taj posao. Ovi, kad im se donese mrtvac, pokazuju onima koji su ga doneli drevne kipove kao mustre, koje su izrađene i bojadisane kao prave lešine, zatim im pokazuju drugu klasu koja je prostija i jeftinija, a najzad i treću, najjeftiniju. Tada ih pitaju prema kojoj mustri žele da im balsamuju mrtvaca. Kada se dogovore i pogode, rođaci odmah odlaze kući, a oni ostaju u radionicama i smesta se prihvataju posla. Ako leš treba da se balsamuje po prvoj klasi, najpre mu pomoću jednog krivog gvožđa izvuku mozak kroz nozdrve, i to samo jedan deo, a u drugi uliju neku jaku tečnost. Posle toga raseku jednim oštrim nožem, napravljenim od etiopskog kamena, mišiće na trbuhu i izvade želudac, očiste ga, isperu vinom od palme i pospu istucanim mirisima. Kad trbušnu duplju napune čistom istucanom izmirnom, cimetom i svim drugim mirisima osim tamjana, onda je ponovo zašiju. Kada to sve završe, stave leš u so i ostave ga u njoj sedamdeset dana. Ne smeju ga nipošto ostaviti duže vremena u njoj. Kada prođe sedamdeset dana, operu leš i umotaju ga celog finim lanenim trakama, zalepivši ih gumom, koju su Egipćani upotrebljavali umesto tutkala. Iza toga, rođaci ponovo odnose leš i poručuju jedan kip ljudskog oblika, u koji stavljaju mrtvaca, pa ga tada sahranjuju u grobnicu, gde ga ostavljaju u stojećem stavu pored zida. Tako postupaju kod najskupljeg balsamovanja.

Ako su izabrali drugi, jeftiniji način, onda se balsamovanje vrši ovako: uliju kedrovo ulje u štrcaljke i njime napune trbuh lešine, te ne seku niti vade iz nje želudac, nego ubrizgavaju tečnost kroz stražnjicu i u nju stavljaju čep, da ne bi tečnost iscurila, a zatim je ostavljaju u soli onoliko dana koliko je bilo napred određeno. Poslednjeg dana izvuku ubrizgano kedrovo ulje napolje. Ulje je pak tako jako, da rastvori sva creva i želudac i izbaci ih sa sobom napolje. Mesnate delove rastopi natrijumova ceđ, tako da od celog tela ostanu samo koža i kosti. Kad to urade, daju leš rodbini i ne rade nad njim više ništa.

Treći način balsamovanja, koji vrše oni najsiromašniji, sastoji se u ovome: stavljaju leš u so, pošto su ga prethodno isprali uljem od neke repe, i drže ga sedamdeset dana, pa ga potom daju rodbini."

U Egiptu je pored ljudi balsamovan (mumificiran) i ogroman broj životinja. U najvećem broju slučajeva radilo se o mačkama (svetim životinjama Egipćana). Godine 1898. otkrivena je jedna nekropola sa 300000 mumificiranih mačaka.

Uz mačke, balsamovani su i krokodili - takođe svete životinje. Francuski egiptolog Žan Žak Barloa navodi da je obožavanje krokodila išlo toliko daleko da je čitav jedan grad dobio ime Krokodilopolis, a više desetina hramova posvećeno je krokodilu. Krokodili su balsamovani na više načina. Pošto im je najpre izvađena utroba a lešina oprana u slanoj vodi i osušena na suncu, posvećeni krokodili su potapani u bitumen, a zatim zaštićeni tankim palmovim daščicama. Drugi su konzervirani u natronu (natrijumov oksid), a potom uvijani u platno.

Čast da budu balsamovane, imale su i ptice. Naročito grabljivice i ibisi. Sokolovi, jastrebovi i orlovi,mumificirani su pojedinačno, ili u gomilama od dvadest do četrdeset komada. Potopljene u bitumen, ove ptice su sačuvale čak i perje.

U Dolini kraljeva nađeni su izvrsno očuvani pavijani, uspravljeni, čudnog pogleda, ponekad ukrašeni,a smešteni u posebne sarkofage.

Rovčice su poslednja i najmanje očekivana kategorija sisara u egipatskim grobnicama. To su sisari upola manji od domaćeg miša, a njihovo balsamovanje zahtevalo je izuzetnu veštinu. Namočene u bitumen i uvijene u platnene krpice, sahranjivane su uvek u društvu ptica - čak smeštene u njihovim lobanjama. U Tebi su za ove bubojede izrađivani i minijaturni sarkofazi od smokvinog drveta. Nije razjašnjeno čime je rovčica zaslužila ovakvo poštovanje, pogotovo što je zasigurno nema na popisu državnih božanstava.

Tridesetih godina prošlog veka svet je bio ubeđen da se tajna mumificiranja na način egipatskih sveštenika krije pre svega u upotrebi različitih hemijskih sredstava, od bitumena, natrona, pa sve do, po najnovijim otkrićima, radioaktivnih materija prirodnog porekla. Međutim, Francuz Andre Bovis dolazi do senzacionalnog otkrića - da se mumificiranje može izvesti i bez upotrebe hemikalija.

Boraveći jedno vreme u Egiptu, Bovis je često posećivao Keopsovu piramidu. Jednom prilikom primetio je da se u centralnoj odaji piramide nalazi telo mačke koja je, verovatno zalutavši u podzemnim hodnicima, uginula od gladi. Bovis je razgledao telo i ustanovio da nema ni najmanjeg traga raspadanja. Mačji leš je bio sasušen, baš kao i najbolje obrađena mumija. U tom trenutku sve je ličilo na još jednu misteriju bez logičnog objašnjenja.

Vrativši se u Francusku, Bovis je počeo da eksperimentiše, sledeći isključivo sopstvenu intuiciju. U svom vrtu napravio je umanjenu kopiju Keopsove piramide i u nju stavio telo uginule mačke. Ono što se dogodilo prevazišlo je sva njegova očekivanja. Ni posle nekoliko dana telo nije pokazivalo znakove truljenja i raspadanja. Naprotiv, sušilo se polako, da bi se na kraju pretvorilo u "originalnu" egipatsku mumiju. Kasnije, Bovis je u svoje modele stavljao razne predmete i namimice, i pri tom dobijao rezultete koji se graniče sa fantastikom. Cveće, voće, povrće, meso - sve se u piramidama mumificiralo posle određenog vremena, bez ikakvih tragova truljenja ili plesni. Bio je to najprirodniji metod konzervacije koji je ikada pronađen.Vecini sireg auditorijuma je malo toga dostupno o drevnim civilizacijama I njihovim tajanstvenim kulturama, pored Kine, Indije, I stari Egipat jos uvek skriva svoje misterije.
Za mnoge ljude, proslost covecanstva je nesto, nestalo,istorija kojom se pune police biblioteka. Za mene kao postovaoca te proslosti koja je u izvesnim oblastima vise no predmet moje paznje, dakle usmeravanja na drevna ucenja o jednoj mnogo dubljoj istini covekovog bica, mogu reci da je i Stari Egipat poput pepela ispod koga tinja neunistiv zar zive vatre drevne mudrosti.
Medjutim ono, sto rade Egiptolozi je nista drugo do “hvatanje magle”, jer kasape sva dosadasnja otkrica svojim analitickim intelektom. Nacin na koji se pristupa modernism istrazivanjima je nista manje od varvarstva koja su cinjena u proslosti ,kda su pljackasi zedni blaga I zlata,unistavali sve pred sobom, narusavajuci mir Drevnih.
I danas se mumije vade iz svojih pocivalista, odmotavaju i slikaju, ne retko cak i seciraju.
Zalosno je gledati kako je covek nesvestan, pokusavajuci da svojim instrumentima pronadje dusu u telu. Setajuci kroz dvorane Kairskog muzeja, posmatrao sam nasledje Egipta kako raskomadano sluzi za posmatranje publici koja samo ume da se divi iskopanom zlatu, ne razumevajuci pravu sustinu mumija, maski, stela.
Drevni Egipat I njegova duhovna filozofija je zavestanje mudrih, mnogo drevnijih I od samog Egipta, koji su sagradili jednu civilizaciju na nacin da do danas ostaje misterija njenog nastanka i koja predstavlja u vidljivom refleksiju nevidljivog ustrojstva/zakona univerzuma. Covek I svemir su neodvojivi deo apsoluta I to je sustina egipatske duhovne misli koja je kao I druge drevne culture svoje spiritualno nasledje razotkriva samo u zatvorenom krugu upucenika,daleko od ociju javnosti.
Inicijacija je kljuc svake misterije, kojom upuceni otkljucava tajne kosmosa I upoznaje sile kojima je upravljan u svom ljudskom postojanju I koje ga uce kako da svoj zivot usmeri prema vhovnoj mudrosti. U svim drevnim civilizacijama pa tako I u Starom Egiptu mitoloski sadrzaji predstavljaju temelj duhovnog zivota te civilizacije .


A sad ukratko da odgovorim na tvoje pitanje .

MAAT je simbol pravde, zakona. Ona je boginja Istine koja je sama sebi cilj. Postici ravnotezu izmedju nas kao ljudskih bica I univerzuma, spoznajom naseg pravog Ja, znaci ostvariti vrhovnu mudrost I zato u Starom Egiptu boginja MAAT predstavlja najvisi princip. Slike koje simbolisu pojam MAAT je najcesce pero I srp. Na mnogim slikama prikazana je vaga na kojoj se nalaze s jedne strane srce a sa druge pero, tj. MAAT.
Srce I pero odredjuju ravnotezu vage. Sto smo blize istini, ravnoteza je potpunija, u suprotnom sve dalje smo od istine. Transformacija svesti I njen proboj na vise nivoe je moc nadsvesti koja ovu vagu dovodi u ravnotezu, zato MAAT mozemo shvatiti I kao mudrost.

Covekova zudnja za MAAT je put ka istini. Kada svest pocne da se uzdize/siri, mi pocinjemo da otkrivamo svoj sopstveni smisao u traganju za vrhovnom istinom. Ono sto se protivi ovom traganju je Ego koji zudi da sam sebe realizuje u zadovoljavanju svog postojanja opiruci se da bude rastvoren u kosmickoj svesti. U nasem stepenu spiritualne zrelosti prema ovoj spoznaji koja je izvan dohvata razuma lezi kljuc naseg izbora prema neuravnotezenosti odnosno ravnotezi koju su Egipcani simbolisali vagom. MAAT je zato jedinstvo podele. Ona spaja ono sto je podeljeno, i opominje coveka da se mora procistiti do te mere da ne bude tezi od njenog pera.
Moć piramida

Što je tako posebno u vezi s piramidama? Zašto ih nalazimo svgdje po svijetu i zašto na rešetki Zemlje?
Egiptolozi nam govore kako su Egipćani gradili piramide koje su služile kao grobnice za faraone. Međutim nikada nisu nađene mumije u Velikoj piramidi, nazvanoj po Khufu (Keopsu) faraonu za koga se pretpostavlja da je u njoj pokopan. U kasnijim godinama Egipta piramide su građene sa znatno manjom kvalitetom od enigmatske Velike piramide i te su pirami-de sigurno bile izgrađene kao mjesta ukopa.
Međutim niz arheologa sada vjeruje kako su ranije piramide, kao ona na Giza visoravni, služile potpuno drugoj svrsi.

Kako bi pronašli razloge građenja piramida, 20 velikih piramida je izgra-đeno na 8 različitih lokacija u Rusiji nakon 1990. Građene su pokraj Mos-kve i u Ukrajini. Sve su konstruirane iz fiber-stakla; najveća je visoka 44 metra i teška 55 tona. Istraživanja na tim piramidama su provođena više od desetljeća pod nadzorom Aleksandra Goloda, direktora poduzeća Obrane iz Moskve. Mnogi su ruski znanstvenici bili uključeni iz redova po-znatih ruskih akademika, te iz područja medicinskih znanosti, biofizike i fizike.

Prikupili su mnogo podataka, koji indiciraju kako piramide pokazuju do sada nepoznatu 'moć piramida'.
Istraživanja otkrivaju kako piramide mogu povećati moć imunog sustava organizma za poboljšavanje zdravlja. Agrikulturno sjeme postavljeno po-kraj piramide od 1 do 5 dana daje povećanje uroda od 30% do 100%. Ruska je vojska mjerila vertikalu energije odmah iznad piramide pa do nekoliko kilometara u zrak do kuda se ta energija protezala. Stvarno za-čuđujuće je i poboljšanje ozonskog sloja na području piramide, te potpuni nestanak seizmičkih aktivnosti u tom području. Izvješća su potvrđena od strane Ruske Akdemije nafte i plina.

Drugi zbunjujući učinak moći piramida je onaj koji se izgleda djeluje na ljudsku svijest. Provođeni su eksperimenti na 5000 kriminalaca u zatvo-rima u Rusiji, koji su potajno dobivali hrani zasoljenu i popaprenu s indu-ciranom energijom piramida. Proučavanja pokazuju kako je unutar neko-liko mjeseci unutar zatvora kriminal skoro nestao, a svekoliko se ponaša-nje zatvorenika poboljšalo.

Testirani si i lekovi nakon što su bili izloženi moći piramida i njihov se po-tencijal povećao, dok su nuspojave nestale.

Testovi su provođeni i s radioaktivnim otpadom nuklearnih centrala, koji su pokazali redukciju razine zračenja nakon izloženosti moći piramida unutar samih piramida.
Obična se voda nije smrzavala i do 40 stupnjeva ispod nule, i zadržavala je svoje tekuće stanje godinama.
Sintetizirani dijamanti su postali tvrđi i čišći!

Svi ti učinci dokazuju realnost moći piramida i Rusi su bili uvjereni u njiho-vu moć, pa je Aleksandar Golod uspio uvjeriti rusku vladu 1998. da uzme uzorke kristalizirane supstancije energizirane unutar piramida na palubu MIR svemirske stanice za dobro svemirske stanice, te za općenito dobro svijeta!
Drugo iznenađujuće izvješće o moći piramida dolazi od gospodina Kirti Be-tai-a. U Agri u Indiji, Kirti Betai je izgradio 36.000 malih piramida i posta-vio ih u posebnu konfiguraciju, formirajući sustav izliječenja energijom piramida. Utemeljio je Daya Dhaar Centar Samo-pomoći, ne-profitnu or-ganizaciju. Liječenje piramidama je besplatno i bez rezervacija raspoloži-vo svakomu.

Gospodin Betai je već pomogao desecima tisuća ljudi, koji su posjetili nje-gov centar. Tvrdi kako su se dogodila 'čudesna' izliječenja neizliječivih bo-lesti, te poziva znanstvenike na proučavanje njegovog rada.

Izgradio je konstrukciju kako bi se izliječio od zastoja jetre i bubrega na-stalog krivom terapijom lijekova.
Među svojim pacijentima je i njegova supruga koja je patila od kronične astme. Tvrdi kako je izliječio ženu s dijagnosticiranom mišičnom distrofi-jom u tretmanu koji je trajao dvije godine. Kada je ušla u program nije mogla samostalno stajati na nogama, no nakon dvije godine mogla stajati 5 minuta. Uzorci krvi su pokazivali izliječenje od bolesti.

Rekapitulacija

Grčka riječ za piramidu je 'pyramidos', koja se sastoji od riječi 'pyr' u znaćenju 'vatra' i 'amid' u znaćenju 'u sredini'. Tako piramida u stvari zna-ći 'vatra u sredini'. Rusko istraživanje je pokazalo kako je moć piramida
stvarno 'vatra' u unutrašnjosti piramide.
Oblik piramide izgleda djeluje kao antena za spiralizirajuće torzijske valo-ve. Pretpostavlja je kako piramida fokusira torzijske valove iz rešetke Zemlje u svoj centar. Megalitičko kamenje i strukture smještene na meri- dijanima rešetke Zemlje su akupunkturne igle u energetsko tijelo Gaia-e, kao što je to demonstriralo istraživanje s uređajem Vrata Zemlje. Pretpostavlja se kako su megalitske infrastrukture izgradile napredne pra- davne civilizacije kako bi nas zaštitile od kozmičkih utjecaja, te stabilizi-rale auru i polja energije etera Zemlje.

Postoje podrobni dokazi koji sugeriraju kako je megalitske infrastrukture koristila civilizacija Atlantide za stabiliziranje kretanja tektonskih ploča, koje su bile uzrokom zemljotresa i vulkanskih aktivnosti širom svijeta. Međutim stanovnici Atlantide nisu mogli spriječiti pomak polova, koji je ve-rojatno vodio uništenju Atlantide.
Sva otkrića spomenuta u ovom poglavlju pokazuju kako nužno moramo re-evaluirati i ponovno promišljati svaku knjigu, koja je pisana o ljudskoj povijesti.
Ako još uvijek niste uvjereni u postojanje visoko civiliziranih kultura prije naše sadašnje civilizacije, bacite samo pogled na slijedeće hijeroglife, na-đene na zidu egipatskog hrama u Abydos-u: Zid egipatskog hrama u Aby-dos-u

U slijedećm ćemo poglavlju pogledati najintrigantnije i najmisterioznije konstrukcije ikada napravljene od čovjeka, Veliku piramidu na Giza viso-ravni i vidjeti kako su znanstvenici počeli rješavati tu enigmu. Indikacije su kako se Velika piramida ne smije pridruživati Egipčanima, već stanovnicima Atlantide.
Giza visoravan i unutrašnje planete

Dimenzije velike piramide su prva jaka indikacija kako su graditelji aludi-rali na predstavljaje dimenzija Zemlje. Zemlja nije savršena kugla; radi-jus od polova do centra je manji od radijusa od ekvatora do centra.
Stoga je Zemlja spljoštena kao nogometna lopta, na kojoj netko sjedi. To se pripisuje centrifugalnoj sili, koja rezultira vrtnjom Zemlje oko svoje po-larne osi. Te nesavršene dimenzije kugle Zemlje se pak savršeno reflek- tiraju u Velikoj piramidi. Opseg piramide predstavlja ekvatorijalni promjer Zemlje. Opseg piramide je jednak polovici minute Zemljine ekvatorijalne zemljopisne dužine. Drugim riječima, ako uzmemo perimetar Velike pira-mide i pomnožimo ga s 2 x 60 x 360 = 43.200, dobit ćemo opseg Zemlje duž ekvatora u kilometrima.

To se pokazuje ispravnim sa sastelitskim mjerenjima s 99,5% točnošću. Visina Velike piramide predstavlja polarni radijus Zemlje. Ako tu visinu piramide pomnožimo s istom vrijednošću 43.200 kako bi održali omjer, dobit ćemo polarni radijus Zemlje s točnošću od 99,3%. Stoga izgleda više nego razumno pretpostaviti kako je velika piramida stvarno namerno dizajnirana kako bi predstavljala Zemlju. Te se činjenice ne mogu odbaci-ti samo kao potpuna slučajnost.

Visina Velike piramide također se izgleda refrencira i na udaljenost izme-đu Sunca i Zemlje! Visina piramide je 280 kraljevskih lakata. Udaljenost između Zemlje i Sunca mjereno u kilometrima je 147 x 106 km i iznosi 280 x 109 kraljevskih lakata!Stoga je udaljenost između Zemlje i Sunca točno milijardu puta visina piramide. U poglavlju o svetoj geometriji smo demonstrirali kako Velika piramida izražava omjer veličina Zemlje i mese-ca 'kvadriranjem kruga'.

Iz tih primera, možemo dobiti impresiju kako je Velika piramida indirektni dokaz postojanja harmoničnog geometrijskoh odnosa između Zemlje, Me-seca i Sunca. John Martineau u 'Maloj knjizi koincidencije - A little book of coincidence’ je stvarno dokazao postojanje takve harmonične relacije iz-među nebeskih tijela našeg Sunčevog sustava. Pomoću svete geometrija je objasnio sve putanje planeta našeg Sunčevog sustava i pokazao njiho-vu utemeljenost na intrinsičnim harmonijskim principima. Johannes Kep-ler, veliki astronom, je uvijek vjerovao u mogućnost geometrijskog objaš-njavanja planeta; u stvari je vjerovao, kako su Platonova kruta tela ključ za misterije putanja.

1994. Robert Bauval je u 'Misteriju Oriona - The Orion Mystery’predložio sada popularnu teoriju, koja pretpostavlja kako su tri piramide Giza viso-ravni, podešene kao tri zvijezde konstelacije Orion-a. Nil prema Bauval-u odgovara Mliječnom putu. Piramide na zemlji predstavljaju pozicije triju zvezda te konstelacije 10.500 godina prije Krista (kako iznad, tako is-pod). Godina 10.500 p.K. savršeno odgovara s godinom 10.490 konstruk-cije velike piramide, koju je dao Edgar Cayce.

I dok se još diskutira popularno Orion-sko poravnanje Giza visoravni, po-stoje i manje poznate kozmičkerelacije, koje ćemo pokazati u ovoj knjizi, a koje se mogu relativno lagano dokazati. Ova teorija opet pretpostavlja, da je Velika piramida bila izgrađena za predstavljanje Zemlje.

Cliff Ross je otkrio kako tri piramide na Giza visoravni pametno korespon-diraju s četiri unutarnja planeta Sunčevog sustava, Merkur, Venera, Zem-lja i Mars s naglaskom na Veneri. No kako tri piramide mogu korespondi- rati s četiri planeta?

Korelacija između piradmida i planeta izgleda ovako:

• P1 : Velika piramida Khufu-a predstavlja Zemlju
• P2 : Piramida Khafre-a predstavlja Veneru
• P3 : Piramida Menkaure-a predstavlja i Mars i Merkur

Zračna slika Giza visoravni, desno je preslikavanje planeta Koresponden- cija srednje piramide s Venerom bi po mom mišljenju moglo biti trag do graditelja Giza visoravni. To ćemo otkriti kasnije.

Tri piramide se omjerno odnose s četiri unutarnja planeta Sunčevog sasta-va na tri različita načina:
• baza svake piramide korespondira s promjerom sebi primjerenih planeta
• kut između P1-P2 i P2-P3 se odnosi na vremensku razliku putanja Zem-lje i Marsa
• udaljenosti između piramida se odnose kao relativne udaljenosti između planeta.

Bez gnjavaže s egzaktnim brojevima, jednostavno ćemo postaviti, da naj-manja piramida P3 odgovara prosječnom promjeru i Merkura i Marsa. Graditellji piramida su vjerojatno koristili dvije vrste boje zaštitnog kame-nja za razlikovanje dimenzija i Marsa i Merkura u jednoj piramidi.

Centralna piramida P2 odgovara Veneri a Khufu piramida (P1) odgovara planetu Zemlja.
Moramo zapamtiti kako se dimenzije piramida odnose prema promjerima planeta i da su omjeri izračunati s točnošću koja zahtijeva egzaktno mere-nje planeta, što je znanost uspela tek korišcenjem satelita! A ovde se radi o strukturi pješćanog groblja koja demonstrira omjere između dimenzija planeta i dužine baze piramida s istom točnošću!

Tri piramide nisu poslagane u ravnoj crti; u stvari su pod kutom od 191,6 stupnjeva. (180 stupnjeva bi bila ravna crta). Zapamtimo kako taj 'kut' između piramida predstavlja Zemlju i Mars/Merkur.
Planet Zemlja ophodi 360 stupnjeva oko Sunca za 365, 25 dana. Planet Mars međutim zahtijeva 686,98 dana. Izračunajmo sada koliko je Mars prešao od svojih 360 stupnjeva, dok je Zemlja završila svoj okret oko Sunca: kut bi bio: 365.25 / 686.98 * 360 = 191.4 stupnjeva!
To je također točno kut između piramida, koje predstavljaju Mars i Zem-lju!
Slučajnost? Ne ako shvatimo da je relativna udaljenost između planeta bila uzeta u obračun pri situiranju piramida na Giza visoravni. Pogledajmo:
Udaljenost ravnom crtom između P1 i P3 je 36857 inča.

Udaljenost ravnom crtom između P1 i P2 je 19169 inča.
Stvarni omjer između dviju udaljenosti je P1-P3 / P1-P2 = 36857 / 19169 = 1.92 Izmjeriti odgovarajuće udaljenosti između planeta nije tako jedno-stavna činjenica. Udaljenost između planeta nije konstantna, zbog eliptič-kih putanja planeta oko Sunca. Johannes Kepler je otkrio eliptičke puta-nje planeta pred 400 godina, no prastanovnici koji su konstruirali Veliku piramidu su to isto već morali znati.

Očito su pametno koristili udaljenost između Zemlje i Merkura, kada je Merkur najudaljeniji od Sunca. U tom je slučaju udaljenost između Zemlje i Merkura 79,76109m. Udaljenost između Zemlje i Venere je 41,39109m.
Po tomu omjer udaljenosti između Merkura i Zemlje, te Zemlje i Venere iznosi 79.76/41.39 = 1.92
To je točno isti omjer udaljenosti između planeta, korištenih u udaljenosti između piramida. I opet se radi o začuđujućoj tačnosti!

Postoje i drugi tragovi koji indiciraju kako Velika piramida korespondira sa Zemljom. Dužina solarne godine Zemlje se savršeno reflektira na dva načina u konsturkciji Velike piramide! Prva referencija na solarnu godinu je reflektirana u dužini baze Velike piramide, koja iznosi točno 36.524,22 primitivnih inča dužine ili 365,2422 svetih egipatskih lakata dužine!

Druga referencija na dužinu solarne godine Zemlje se nalazi unutar pira-mide, gdje nalazimo malu dvoranu između Kraljevske dvorane i Velike galerije, koja je nazvana Pred-komorom. Ako se povuče kružnica u toj
sobi koja dodiruje sve zidove, opseg tog kruga je točno 365,25 inča, sa-vršena referencija na broj dana solarne godine! Ukupna dužina solarne godine je 365 dana, 6 sati i 49 minute, dakle 365,25 dana!

Obe su te dimanzije baze piramide i Pred-komore izgleda odabrane kako bi prikazale broj dana jedne zemaljske godine.Inicijacija

Svrha Velike piramide bi mogla biti iskorištavanje torzijskih valova Zem-lje djelovanjem kao kristal.
Smještena je točno na Sjevernom polu Rešetke Zemlje, gdje nastaju naj-snažniji torzijski valovi iz Zemlje.
Prema Drunvalo Melchizedek-u, Velika piramida je bila smještena tako da su vrhovi piramida točno na crti Φ spirale. U stvari sve su tri piramide po-ravnane prema toj Φ spirali:
Nije nezamislivo da je primarna funkcija piramida bilo stabiliziranje Rešet-ke Zemlje i zaštita Zemlje od potresa, vulkanskih aktivnosti i možda čak i pomaka polova.
Ako je Velika piramida korištena za uprezanje torzijskih valova Zemlje, ne bi smeli zaboraviti kako je energija torzijskih valova i svesna energija. Iz izvora kako što su Edgar Cayce, David Wilcock i Drunvalo Melchizedek radi se o korištenju Velike piramide kao instrumenta za duhovnu inicijaci-ju, liječenje i prosvjetljavanje Egipčana.
Prije inicijacije u Velikoj piramidi, inicijati bi prolazili kroz tajno podučava-nje desnog oka Horusa, učeći o svetoj geometriji i čak možda i o fizici ete-ra. Egipčani su vjerovali u potpuno nastajanje kreacije iz prvobitnih voda, Nun (eter). Paragraf 1146 Teksta piramide se odnosi na priču o prvobitnoj kozmičkoj zmiji Iru-To, koja je nastala iz prvobitnih voda za kreiranje fizi-kalnog svijeta.

To su riječi Iru-To-ove iz Teksta piramida:

Ja sam ispust Prvobitne poplave, ona koja je emergirala iz vode. Zmija sam 'Dobavljačica atributa' sa svojim mnogim namotima. Autorica sam Božanske knjige, koja kaže što je bilo i koja utječe na ono što će tek biti.

Verujem kako je ovde opisana fizika etera Paul La Violette i Daniel Winter-a. Torzijski val (Φ spiralna zmija Iru-To) spontano emergira iz etera (pr-vobitne vode), kako bi kreirao formu ('atribute') iz vode bez forme.

Torzijski val je Autor pradavnih Akashi zapisa, ekvivalnet A-polja Ervin Laslo-a, informacijsko polje torzijskog vala koje prožima svekoliki prostor i memorija je svemira (vidjeti Poglavlje 6 'Vibracije etera').

Druga je interesantna činjenica je crtanje zmije Iru-To s dvije glave. To bi moglo simbolizirati činjenicu kako se torzijski val može kreirati iz dva suprotna elektromagnetska vala, kako je to sugerirao Tom Bearden.

Metaforički bi dvoglava zmija mogla simbolizirati i dualitet koji je nastao iz Jednosti, kada je Iru-To emergirala iz prvobitnih voda. Kada su kreira-ne prve forme iz jednosti etera, cjelost kreacije je bila razdvojena.

U stihu 321 Teksta lijesa, nastavlja zmija Iru-To:
Prostirem se svugdje, u skladu s onim što mora postati, savijam se pra-vilno oko sebe.
Okružena sam svojim namotajima; ja sam ono što je sebi napravilo mes-to u sredini svojih namotaja.

Ako to nije savršen opis stacionarnog torzijskog polja, torus (prstenasti uštipak) kako ga je objasnio Daniel Winter, što bi to drugo bilo? Činjenica što si je zmija napravila mjesto za sebe u centru bi mogla indicirati kako je upravo ta forma fokalna točka svijesnosti, mjesto u kom rezidira svest.

Zmija igra važnu ulogu i simbolu kaducej starih Egipčana; krilati štap (bo-ga Merkura) ovijen s dvjema isprepletenim zmijama u sedam navoja oko sebe. To je bio simbol koga je nosio Toth ili Hermes Trismegistus. Prema Edgar Cayce-u i drugim izvorima, Toth je bio graditelj Velike piramide.

Kaducej je prekrasan primjer spiraliziranja prema unutra torzijskog vala vrtložnog oblika.

Tako su konačno Egipčani, koji su prošli školu desnog i lijevog oka Horu-sa, dobili svoju inicijaciju viših istina unutar Velike piramide.

Stavljani su unutar sarkofaga, velikog kovčega unutar Kraljevske komo-re. Kovčeg je bio postavljan u fokalnu točku piramide (pyr amid = vatra u sredini!), kako bi energija jakih torzijskih valova promijenila stanje svesti diplomanda koji je prolazio proces inicijacije. Ranije spominjani izvori ot-krivaju kako su Egipčani mogli samo-inducirati izvan-tjelesno iskustvo na taj način. Izvan-tjelesno iskustvo je raskidanje veze individualne svijesti i fizikalnog tijela, te oslobađanje za putovanje u bilo koje mjesto po želji čak i inter-dimenzionalno. Mnogi su ljudi imali iskustvo blizu smrti (near death experinece - NDE), privremenu formu izvan-tjelesnog iskustva (ou-ter body experience - OBE) tijekom operacije. Iako su mnogi pacijenti iz- veštavali o takvim iskustvima, cijeli je predmet još uvijek tabu u Zapad-nom društvu, sve do 2001. kada je nizozemski kardiolog Pim van Lom-mel, kao prvi znanstvenik, objavio seriju znanstvenih izvješća u medicin- skom magazinu "The Lancet" o realitetu iskustva blizu smrti, koje se dogo-dilo mnogim njegovim pacijentima.

Ako je inicijacija u Velikoj piramidi bila uspješna, diplomanda bi budili i po-vratili bi ga s nadnaravnim sposobnostima, kako bi liječio i izvodio čuda. Prema Edgar Cayce-u tekstovima, Isus je reinkarnacija jednog od gradi-telja Velike piramide, Hermes Trismegistus, Trostruko Najveći, poznat i kao Toth Atlantide. Toth-u je pomogao egipatski svećenik, imenom Ra-Ta koji se kasnije reinkarnirao kao sam Edgar Cayce! Hermes, Trostruko Najveći alias Toth, je pedantno dizajnirao piramidu za svoje buduće rađa- nje kao povijesni Isus od Nazareta svojom inicijacijom u Velikoj piramidi s Kristovom svijesti, prema tekstovima Cayce-a. Postoje mnogi povesni-čari Biblije, koji tvrde kako je Isus stvarno proveo dugo vreme u Egiptu.

Većina ljudi misli kako su Isus i Krist samo sinonimi. Međutim Krist je sa-vršeno prosvetljeni čovjek, koji je postigao univerzalnu svijest. Isus iz Na-zareta je samo jedan od proroka, kao što su Buda, Muhamed, Zaratustra, Krišna i mnogi drugi u povijesti, koji su postigli to stanje prosvijetljene svesti. Vjerujem kako je bit Isusovog učenja, u njegovim pokušajima ne bi li naučili kako Kristova svijest leži uspavana u svakom od nas.


tekst preuzet sa:
objave.com