Sep 26, 2011

Talasna genetika - Na putu ka besmrtnosti


На пути к бессмертию (2010)

Evo šta Garjaev kaže na pravu hajku koja se vodi protiv njega u Rusiji od strane "Komisije" koja je formirana da se razračuna sa pseudonaukom:

"Da li samo mene jure? Naravno da ne. Ovo je pravi naučni genocid. Progone G.I. Šhipova genijalnog fizičara. Otjerali su u grob A.E. Akimova (tvorac teorije torzionog polja), Šipovovog saradnika.
Sada je V.I. Petrik, jedan od najtalentovanijih naših naučnika, koga je takođe proganjala "Komisija", činjenično dokazao da "Komisija" dobija milione dolara (vjerovatno iz SAD) za sasijecanje u korjenu ključnih istraživanja u Rusiji.

Rusiju žele da pretvore u bezumno stado ovaca. Za to moraju iskorijeniti ostatke intelekta kod Rusa - ukloniti naučnike, a zatim sa Rusijom raditi ono što žele - Ugrabiti njezino nacionalno bogatstvo - naftu, zlato, dijamante, gas, drvo. Od Rusa napraviti robove, i realizovati ideju "zlatne milijarde" - hraneći ljude GM-proizvodima, i vakcinišući otrovom, ubijaju 5 milijardi " Morlocks -ova " da bi koristili milijardu "Eloi-a" (sjetite se pisca naučne fantastike H. G. Wells ). Totalni genocid na zemlji. Upravu je Krajon - moramo se ponovo roditi i iz pola životinjskog stanja preći u normalno, ljudsko, jer dolazi 2012. A lingvističko-talasna genetika će igrati u tome značajnu ulogu."

Posetite sajt dr. Petera Gariaeva za više informacijaprevod i obrada:
Bebamur2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Один ли я преследуем? Нет, конечно. Это настоящий научный геноцид. Преследуют Г.И.Шипова, гениального физика. Свели в могилу А.Е.Акимова, соратника Г.И.Шипова. Сейчас В.И.Петрик, один из талантливых наших ученых, тоже оболганный "комиссией", доказал фактически, что "комиссия" получает миллионы долларов (вероятно, из США), чтобы на корню подрубать ключевые научные исследования в России http://blog.dp.ru/post/772
Россию хотят превратить в безмозглое стадо баранов. Для этого надо вытравить остатки интеллекта у Россиян - убрать ученых. И делай с Россией, что хочешь - грабь ее национальные богатства - нефть, золото, алмазы, газ, лес. Делай из Россиян рабов. И шире - реализуй идею "золотого миллиарда" - трави людей ГМ продуктами, вакцинируй ядами, убивай 5 миллиардов "морлоков" в угоду миллиарду толстосумов "эолов" (вспоминаем фантаста Г.Уэлса). Тотальный геноцид на Земле. Но прав Крайон - мы должны перерождаться из наполовину скотского состояния в нормальное, Человеческое, начиная с 2012 года. И Лингвистико-Волновая Генетика будет играть в этом не последнюю роль http://waytosoul.ru/node/3633