Mar 11, 2011

FILOZOFIJA SLOBODE - Način razmišljanja za bolji svet

Ljudi ne samo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni nego na celom Balkanu a i u celom svetu moraju shvatiti osnove filozofije slobode.

Nezavisno kriticko razmisljanje koje ne podleže političkoj, duhovnoj ili bilo kakvoj vrsti propagande/indoktrinacije uvidja da u modernom svetu postoji samo jedan oblik (spoljnog) sukoba - koji proizvodi najveci deo zla na planeti.Sukob izmedju kolektivizma i individualizma - odnosno nešto sofisticiranije - sukob izmedju onih koji zlopotrebljavaju i proširuju ovlašćenja države za interese nekolicine (oligarhije) te informisanih, savesnih gradjana koji se bore za očuvanje i proširenje prava pojedinca - smanjenjem ovlašćenja i moći državnog aparata (vlade) za opštu korist čitavog naroda.

Ako još niste molim vas da pogledate na ovom blogu seriju:Da li vas je iko pitao gde bi Vi voleli investirati skoro 1/3 Vaše mesečne plate koja vam se oduzima - za potrošene fondove i programe koji su u gubitku i ne-funkcionišu (jer su sve službe pod državnom upravom univerzalno lošije od onoga što može ponuditi slobodno tržiste)?