Nov 3, 2014

"Krug" ~ Mehmed Meša Selimović"Život je izbor, a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora, a pravi čovjek živi kako hoće; život na koji bijedno i bez otpora pristaje je bijedno tavorenje, a izabrani život je sloboda.
Čovjek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."

"Krug" ~ Mehmed Meša Selimović