Nov 8, 2014

Naučnici pronašli vanzemaljske gene u ljudskoj DNK
Grupa istraživača koja je radila 13 godina na projektu ljudskog genoma, ukazuju da su napravili zapanjujuće naučno otkriće: Veruju da je takozvanih 97% nekodirajuće sekvence u ljudskoj DNK u stvari genetski kod vanzemaljskih oblika života.


Nekodirajuće sekvence, poznatije i kao “DNK đubre”, otkrivene su pre mnogo godina, a njihova funkcija je ostala misterija. Smatra se da većina ljudske DNK ima vanzemaljsko poreklo.
Nakon detaljne analize uz pomoć drugih naučnika, kompjuterskih programera, matematičara i drugih naučnika, profesor Sem Čang se zapitao da li je takozvano “ljudsko DNK đubre” kreirao nekakav “vanzemaljski programer”.

Profesor Čang dalje kaže: “Naša hipoteza je da je viši vanzemaljski oblik života angažovan u kreiranju novog života i da ga je on postavio na više planeta. Zemlja je jedna od njih”.“Ono što vidimo u našoj DNK je program koji se sastoji iz dve verzije, velikog koda i osnovnog koda”.
Gospodin Čang zatim potvrđuje: “Prva činjenica je da kompletan ‘program’ sigurno nije napisan na Zemlji; to je sada proverena činjenica. Druga činjenica je da geni sami po sebi nisu dovoljni da objasne evoluciju; mora postojati nešto više”.
“Pre ili kasnije”, kaže profesor Čang, “moramo da steknemo neverovatnu predstavu da sav život na Zemlji nosi genetski kod svog vanzemaljskog rođaka i da evolucija nije ono što mislimo da jeste”.

Implikacije ovih naučnih otkrića bi podržale tvrdnje drugih naučnika i posmatrača koji su imali kontakt sa vanzemaljcima koji fizički liče na čoveka.

Tvrdi se da su ovi vanzemaljci obezbedili neki genetski materijal za evoluciju čoveka i da su mnogi od njih dozvolili nekima od svog osoblja da prenesu ‘zvezdano seme’ na Zemlju u ljudske porodice.

Naučnici iz Kazahstana veruju da je ljudska DNK 2013. godine, enkodirana vanzemaljskim signalom od strane vanzemaljske civilizacije.

Nazivaju ga “biološki SETI” i tvrde da matematički kod u ljudskoj DNK ne može da se objasni evolucijom.
Živimo u ljusci, verujući u svemirska vozila sa nekakvom vrstom vanzemaljske poruke koja se češće koriste kao detekcija vanzemaljskog oblika nego radio prenos.

“Kada se programira, kod može da ostane nepromenjen u kosmološkom vremenu večno; u stvari, to je najčvršća konstrukcija za koju znamo”, napisali su istraživači u naučnom žurnalu Icarus.

“Kada je genom prepisan kako treba, novi kod sa potpisom će ostati zamrznut u ćeliji i potomstvu, nakon čega se može dostavljati kroz vreme i prostor večno”.

Naučnici takođe tvrde da je ljudska DNK poređana tako precizno da otkriva “red aritmetičkih i ideografskih šablona simboličnog jezika”.

Njihovo istraživanje je navelo naučnike da zaključe da smo možda bili “namenjeni van ovog solarnog sistema, pre nekoliko milijardi godina”.

Sada se pojavljuje nova misterija: Ako su nas stvorili vanzemaljci, ko je stvorio njih?