Oct 5, 2011

Jiddu Krishanmurti - Uloga cveta

Dokumentarni film o Krišnamurtiju sa intervjuom. Brokvud Park, Engleska, 1985.„Onoga momenta kada shvatiš da nijedno biće nije tvoja svojina, da nijedno biće ne pripada tebi, i obrnuto, tada si u stanju da spoznaš suštinu prave ljubavi i uživaš u njoj, prihvatajući činjenicu da ništa nije večno“.