Oct 10, 2011

S.N.Lazarev - Šta je karma?

S.N.Lazarev - emisija "Po mišljenju" (Samara 2006)

Po klasičnom shvatanju "Karma" to je sudbina, jednostavno rečeno. Ali, to što mi zovemo "sudbina" to su dešavanja tokom našeg života. "Karma" - to je sudbina, koja prevazilazi jedan život. Ona govori o tome da su svi događaji povezani, ne samo u našem životu, no i sa mnogim našim drugim životima. To je uzročno-posledična veza između događaja i našeg karaktera. Pojam "karme" podrazumijeva da moj karakter, moj pogled na svijet i moji postupci ne nestaju. U Indiji se to zove: " Akaša hronika", zapisuje se sve na suptilnom planu i to povlači za sobom druge događaje. Tj. moje neispravno ponašanje pojačava problem, moje ispravno ponašanje daje određenu nagradu od sudbine...

Prevod i obrada:
Bebamur2.