Nov 22, 2011

Američko carstvo - carstvo dobrote

Империя добра (2007)
Režija:
Konstantin Semin, Violeta Sergejeva

"Posjedujemo 50% svjetskog bogatstva,iako imamo smo samo 6% svjetske populacije. Naš zadatak u skoroj budućnosti bit će da stvorimo u svijetu takav sistem odnosa,koji će nam omogućiti da zadržimo ovu neravnotežu, bez ugrožavanja naše sigurnosti. Da bi to postigli, moramo moramo se sasvim odvojiti od sentimentalnosti i romantizma i koncentrisati se na važne nacionalne interese. Moramo prestati razmišIjati o humanim kategorijama kao što su Ijudska prava, prosperitet ili demokratija. Nije daleko taj dan kada ćemo morati djelovati sa pozicije sile. Što smo manji idealisti, tim bolje."
(Džordž Kenan, direktor Odeljenja za planiranje u Stejt Departmentu)

Vojni budžet SAD, premašuje vojni budžert sledećih 14 država posle SAD, zajedno. Kome je potrebna takva Armija, čija je i ko je finansira?

Ovo je film o zemlji koja je kroz istoriju, izazivala simpatije kod mnogih, čak i oduševljenje, a sada se pretvorila u svjetskog policajca.
Zašto se demokratija mora tako širiti?
Kada je to počelo i kako se može završiti? Kako za Amerikance, tako i za ostali svijet.Prevod i Obrada:
Bebamur2