Nov 10, 2011

Dosije "Odessa" : Uspon Četvrtog Rajha


Ovo je vrlo šokantna priča o organizaciji pod imenom ODESSA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen), organizaciji bivših pripadnika SS-a, koja je imala svoju mrežu u mnogim zemljama, i izmedju ostalog, je odgovorna za prebacivanje mnogih vidjenijih nacista u Južnu Ameriku i njihovo skrivanje ...