Nov 7, 2011

"Bez Cenzure",gosti:Ljubodrag Simonović Duci, Dejan Lučić i Nikola Aleksić


Nedavno su na zrenjaninskoj KTV Televiziji, u okviru emisije "Bez Cenzure" koju vodi i uređuje Miroslav Vislavski, gostovali Ljubodrag Simonović Duci, Dejan Lučić i Nikola Aleksić.

Tema emisije bila je: "Hemijski tragovi i globalna kretanja".

Zapravo, tema o zaprašivanju i trovanju sa neba raznim hemijskim supstancama, bilaje samo povod da se otvore suštinski problemi celog čovečanstva, svih naroda, svih država, koje sistemski u svim državam generiše kapitalizam i novi svetski poredak.

Svako od gostiju govorio je iz svog ugla o ovoj problematici. Međutim, ono što je očigledno i kristalno jasno, to je Ducijev stav da se svi narodi sveta trebaju boriti protiv kapitalizma kao jednog sveopšteg totalitarnog sistema destrukcije, koji u ovoj pomahnitaloj fazi preti da uništi celo čovečanstvo!

U svoj ovoj borbi, najbitnije je kod svih građana i naroda sveta, da u svoj borbi protiv kapitalističke pošasti, dominantan faktor bude ekološka aprioristička svest! To znači, ne treba čekati da kapitalizam zagađivanjem prvo uništi prirodu, vodu, zemlju, vazduh, a samim tim hranu, pa tek kad to ljudi konstatuju, da se bore protiv tog sveopšteg zagađivanja, jer onda će biti kasno!

Džabe ti je da se buniš tek kad uvidiš da ti je dete umrlo od leukemije usled posledica dejstva osiromašenog uranijuma NATO zločinaca, jer onda će biti kasno!

Džabe ti je da se buniš tek kad uvidiš da je sva voda zagađena, da su izvori zagađeni, što je vrlo moguće, jer sve ovo navedeno generiše kapitalizam kao totalitaran poredak destrukcije u cilju sticanja profita i moći.

Dakle, uporedo i istovremeno, u svim borbama radnika, građana i naroda za svoja prava i slobodu, vodilja treba da bude dominantna ekološka svest, borba svih ljudi i naroda sveta za očuvanje životne sredine u prirodnom nezagađenom obliku: vazduh, zemlja, voda, budući da ako se ovi osnovni elementarni činioci zdravog prirodnog života zagade, sve ostalo borbe, van ove osnovne, biće uzaludne.

Ako sve ovo kapitalizam uništi, zagadi, ako se hranimo zagađenom hranom, radioaktivnom hranom, hranom natopljenom pesticidima, GMO hranom, ako pijemo zagađenu vodu... džabe je tada bilo kojoj naciji da se bori za svoju nacionalnu slobodu, džabe je tada radnicima da se bore za svoja radnička prava, za veće plate, jer će kao ljudska bića biti izdegenerisani, izgubljeni za život, život će izgubiti svaki smisao...!.