Nov 23, 2011

Dokazi o postojanju hemijskih tragova (chemtrails) [TXT]

Od potpisivanja sporazuma „NATO partnerstvo za mir“ na nebu iznad Srbije pojavljuju se drugačiji tragovi aviona i drugačiji oblaci.

Ova pojava, kojom se 'niko nije bavio'?, u 'skorije vreme je postala aktuelna'???.

Dok jedni govore da je u pitanju teorija zavere, da gore nema ništa i da avioni lete isto kao i nekad, drugi su uvereni da je sve naučno zasnovano i da nas neko zaista truje iz vazduha.


Nikola Aleksić, direktor Ekološkog pokreta Srbije, zajedno sa Marinom Samsonovom, Irinom Benet i Anom Perenić prikupili su sve raspoložive dokaze o hemijskim tragovima. Prema rečima Nikole Aleksića, u pitanju je „protivustavno i protivzakonito sprovođenje genocida nad građanima Srbije od 2006“.

Prikupljene dokaze predate MUP-u Srbije možete pogledati OVDE.


Emisija "Atlantis ultra" o hemijskim tragovimaIzvor:
Dveri