Feb 6, 2012

Globalno zagrevanje je laž! Pomeranja Zemljine ose izazivaju ledena doba

Geolog s Harvarda Peter Huybers uspeo je dokazati ideju da mala pomiernja Zemljine ose mogu izazvati ledena doba. Ta je ideja stara je već sto godina, a lansirao je srpski geofizičar Milutin Milanković.

Huybers je tezu uspeo dokazati tako što je uz pomoć kompjuterskih modela testirao ovu i sve rivalske hipoteze – pri čemu se pokazalo da je hipoteza o pomeranju Zemljine ose jedina koja zaista funkcioniše.

Otkriće bi moglo imati velikih posledica po naše razumevanje klime na planeti, a moglo bi, kako autor smatra, biti ključno i za “predviđanje dugotrajnih promena klime u budućnosti”.

U načinu obrtanja Zemljine ose postoje dva ‘ciklusa’, od kojih jedan traje 10.000 godina, a drugi 40.000 godina, a kada se oni na odgovarajući način poklope dolazi do glacijacije i deglacijacije, odnosno do nastanka i prestanka ledenih doba. Sada, kako Huybers tvrdi, “u najmanju ruku s pouzdanošću od 99% znamo da pomicanja Zemljine ose spadaju u faktore koji doprinose deglacijaciji” (topljenju santi leda i velikih ledenih površina, faza u kojoj se planeta trenutno nalazi).Ako se oba ciklusa poklope, led se povlači velikom brzinom. Ako je to poklapanje prisutno, Sunčevo zračenje koje severna hemisfera tokom leta prima, povećava se za više desetina vati po metru kvadratnom, a velike ledene mase na tim prostorima, ukoliko su prisutne , tope se i nestaju…

“Ovi statistički nalazi tačno se poklapaju s onim što je početkom veka predložio srpski naučnik Milutin Milanković”, kazao je Huybers, uz napomenu da povećanje količine CO2 u atmosferi, koje je svakako prisutno, ovaj proces može samo još više ubrzati.