Feb 29, 2012

Ljubodrag Simonović - Kuda ide ovaj svet?

Tema emisije kod Olivere Miletović na TV Palma Plus "Pitanja i odgovori" u kojoj je gostovao Ljubodrag Simonović Duci, bila je analiza stanja u svetu, kao i kritika građanske klase, malograđanštine, na čijim "nosilima" se i ostvaruju razni fašizmi u dominantnom destruktivnom kapitalističkom poretku koji vlada u svetu.

U tom kontekstu, Duci je kritikovao i savremene intelektualce, poput Noama Čomskog, koji nemaju hrabrosti da u svojoj kritici budu temeljniji i potpuniji, da opišu pravo stanje stvari i uzroke preteške situaciju u kojoj se njihova društva i čovečanstvo nalazi, jer, da su radikalniji u svojoj kritici, bili bi zbrisani i izbačeni iz društvenog života, sa fakulteta, iz javnosti. Građanska klasa, malograđanština, je odgovorna za teško stanje u svetu, jer je saučestvovala u svemu što su u njihovim društvima njihovi "loši momci" činili u njihovo ime, nisu samo Hitleri krivi i odgovorni.Duci se dotako i Srbije i rešenjima kako da se mi ponašamo, Evropske Unije, Zeit Geist pokreta kao jednog savremenog fašističkog pokreta koji je pun zamki, zato je i prijemčiv mladima. Govorio je o tehnokratskoj svesti i ideologiji koja potpuno briše istorijsko i kulturno-duhovno nasleđe svakog narod i čoveka, kao i o mnogim bitnim stvarima koje pomažu da se vidi i sagleda prava slika jedene od najvećih kriza koja je snašla čovečanstvo od svog postojanja, zahvaljujući sveuništavajućem kapitalizmu!