Feb 10, 2012

Hajde da pravimo novac (2008)

originalni naziv:
Let's Make Money (2008)

... je Austrijski dokumentarni film koji je napravio Erwin WagenhoferGovori o aspektima razvoja globalnog finansijskog sistema a fokusira se na to kako elitisti iskorišćavaju ostatak društva, naročito zemlje u razvoju ali i zapadnjačke nacije.