Apr 9, 2011

The Corporation - Korporacija
The Corporation (2003)


The Corporation (Korporacija) je kanadski dokumentarni film iz 2003. godine.

Dokumentarac se kritički osvrće na današnji korporativni sistem i sagledava ga kao osobu, i potom procenjuje, poput psihijatra, odnos te osobe prema svetu oko sebe ...


Tokom snimanja ovo filma, jedan od autora Joel Bakan je napisao i knjigu pod naslovom "The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power" (Korporacija: Patološka utrka za novcem i moći)