Apr 3, 2011

[TXT] Završni spin "Novog svetskog poretka" -1.deo

JESU LI AKTUALNI, NAIZGLED SPONTANI NARODNI PROTESTI I REVOLUCIJE ŠIROM SVETA, ZAPRAVO KONTROLISANA I MANIPULISANA ZBIVANJA IZA KOJIH STOJE JAVNOSTI NEVIDLJIVE SNAGE NOVOG SVETSKOG PORETKA


,,Bezbroj će ljudi mrzeti Novi svetski poredak i umreće opirući mu se.”
~ H. G. Wells, Novi svetski poredak (1939)Zašto je G. H. Wels izneo takvo predviđanje? Je li taj insajder znao nešto o tajnom planu za budućnost i o tome kako će doći do društvenog preobraženja sveta budućnosti? Evo brzog odgovora na ovo pitanje koji ujedno daje sažetak onoga o čemu govori ovaj članak: Alex Jones jednom je rekao da snage Novog svetskog poretka postaju jače kada ih napadamo, a uništit ćemo ih jedino ako napadnemo samu njihovo skriveno jezgru jer će se u protivnom proširiti i postati još snažniji.

Već poznata formula – Red iz haosa

Ti su napadi međutim, unapred bili planirani da budu napadi koji će dovesti do daljnje eskalacije moći snaga Novog svetskog poretka. Na primer, iz planiranog haosa Drugog svhetskog rata izrasli su Ujedinjene Nacije (gdje glavnu reč vode ratno huškačke i najmilitariziranije države sveta), CIA, Trumanov Zakon o mentalnom zdravlju, Pentagon i tako dalje, … sve komponente koje su presudne za sadašnje stanje sveta u kom živimo a kojima dominiraju snage Novog svetskog poretka.Snage NWO-a služe se tom formulom da provedu red koji bi nastao iz haosa. Na primer, zašto su snage novog svetskog poretka najprije pomagale naciste da bi kasnije svet upoznavale sa njihovom svirepošću (a podsjetimo se, nacisti su nakon toga napali obližnje zemlje, a haos uzrokovan tim napadom tj. Drugi svetski rat doveo je do ogromnih promena u svijetu, što je išlo u prilog snagama Novog svetskog poretka)?.

Zato što je to način na koji snage Novog svetskog poretka deluju: njihovi predstavnici diskretno pljačkaju ljude , tim bogatstvom diskretno grade sve delove budućeg poretka, zatim upozoravaju na okrutnost nekoliko svojih podskupina, a ljudi, prema očekivanju, počnu napadati te podskupine Novog svetskog poretka.


Formula snaga NWO-a je sledeća: namami ljude (putem medija koje kontroliraju) da napadnu snage Novog svetskog poretka (neka nastane haos) i iskoristi taj haos da izgradiš još veću moć za snage NWO-a: stvaranje reda iz kaosa, ili, kako ću to zvati u ovom članku, stvaranje reda iz napada na snage Novog svetskog poretka. No, kao što Alex Jones reče, snage Novog svetskog poretka nalik su crnim rupama: dok se šire u sebe povlače i uvlače sve što postoji te rastu pomoću tog razaranja i haosa, pretvarajući sve u sebe.

Oni su poput šumskog požara: nesmišljeno gutaju sve na svojem putu, uništavaju sve pred sobom, postaju sve veće i veće, sve pretvarajući u sebe (požar). Snage Novog svetskog poretka čine to, ponekad, samo u nekim delovima sveta kako bi, shodno tome, promenile samo deo sveta. Na taj način one ceo svijet guraju u haos i tako menjaju ceo svet uz pomoć haosa. Ova formula, stvaranje reda napadom na snage Novog svetskog poretka , sada se primenjuju u globalnim razmerima. Nalazimo se u njenom ranom stadijimu.

Da bi to postigle, snage Novog svetskog poretka moraju nas naterati da poverujemo da su snage NWO-a varvarske, da nam predstavljaju prijetnju i da ih moramo napasti. O tome se npr. radi u prošlosti. Moramo shvatiti što se događa na kompleksnom planu, na dubokim nivoima. Verujem da će nas ovaj članak potaknuti da zagrebemo malo dublje. Hteo bi sažeto ponoviti formulu snaga Novog svetskog poretka, ali drugim rečima:

      1. Snage Novog svetskog poretka žele da sadašnji svetski sistem bude uništen kako bi mogle uspostaviti svoj predviđeni novi sistem (orvelovsku svetsku vladu)
      2. .Snage Novog svjetskog poretka žele da sadašnji sistem bude uništen u velikoj patnji širom sveta kroz ultra-nasilnu društvenu promenu.

      3. Ciljevi 1. i 2. bit će ostvareni tako što će se snage Novog svetskog poretka same delimično razorkriti (ali razotkriće samo niže nivoe samih sebe) delove samih sebe koje ionako treba transformisati ili uništiti: neke od mega korporacija, policijskih snaga, sistema državnih vlasti, nacionalnih vojski sveta, i, pre svega neke od odabranih poslovnih banaka i narodnih banaka itd. Na primer, na internetu možete pročitati nedavno napisani članak o jednom od značajnih svetskih vođa koji “odjednom” odlučuje izneti istinu, te se slaže s narodom da su središnje banke sveta veoma loša stvar.

     4. Građani će reagiovati napadom i uništavanjem tih nižih aspekata sistema Novog svetskog poretka koji će im biti prikazani na TV-u. Oni će biti pogrešno prikazani kao glavni uzrok njihove patnje (ali zapravo su to samo niži i marionetski nivoi pravog uzroka patnje, pravih snaga Novog svetskog poretka)

     5. Fragmente i delove svoga sistema za koje žele da budu uništeni snage Novog svetskog poretka desetkovaće posredstvom spektakularne patnje i nasilja.

     6. Snage novog svetskog poretka ,,spasit će narod” i izgradit jedno novo svetsko društvo (njihov Vrli novi svet) koji su zapravo celo vreme i želele da nastane iz ovog haosa: iz reda nastalog napadom na snage Novog svetskog poretka

Trenutno smo u ranom stadiju mu 3. i 4. koraka. To je vrlo lukav plan koji slepa masa američkih TV-zavisnika, čini se, nikada neće prozreti, što sa žaljenjem moram konstatovati. Umesto toga, jednostavno će slediti sistem sve dok ih taj sistem ne prisili na neproduktivnu pobunu (5. korak), pa će se lakomisleno i reakcionaški buniti protiv sistema na nivou marioneta koje snage NSP žele da budu uništene, čime će snagama NSP pomoči u uspostavi svog Vrlog novog sveta.


U drugom delu govoriće se o primerima taktike stvaranja reda iz napada na NWO.