Apr 7, 2011

Velika Tajna Vode


Sjajan Ruski dokumentarac o najvažnijoj tečnosti na planeti ... a možda i šire?
Ova priča o Vodi je iz dva dela a njen sadržaj definitvno može čoveka naterati na razmišljanje.

Ceo video je iskomentarisan od strane naučnika koji se u poslednje vreme, intenzivno bave vodom, pristupajući joj na sasvim novi način.


U nastavcima koji slede, biva sve jasnije i jasnije zašto je sve ovo nazvano “Velikom Tajnom Vode"


Viktor Šauberger (Schauberger) je započeo, početkom prošlog veka, sa istraživanjem velike tajne vode.

Tada je izgrađen temelj za istraživanje te tajne. Današnji naučnici su priznali da o vodi malo toga znaju. Zato se istraživanju vode u današnje vreme poklanja sve više pažnje.
Urađena su ekserimentalna ispitivanja a na osnovu rezultata tih eksperimenata došlo se do novih saznanja i celovitije slike o pravoj prirodi vode.

U ovom ruskom dokumentarnom filmu prikazana su ta saznanja.

 

• • • • • • • •
Velika tajna vode II - "Tajna žive vode"   .... je  drugi deo naučno - dokumentarnog filma Velika tajna vode.

Naša Zemlja je drugačija od ostalih planeta. Ona je živa. A sada znamo i zašto. Ona ima vodu. Ako drastično smanjite njenu količinu ili promijenite bar jedanu od njenih nevjerovatnih osobina, život na Zemlji će nestati ...

Kada su naučnici postavuli hipotezu o postojanju memorije u vodi, pred čovječanstvom se otvorila nevjerovatna perspektiva ...

Memorija vode pamti bilo kakav uticaj.

Naučnici su snimili sa instrumentima da svaka ćelija memorije vode ima 440 000 informaciskih panela, od kojih je svaki odgovoran za svoju vrstu interakcije sa okolinom Uz pomoć vode se već uspješno leči, predviđaju zemljotresi i druge prirodne nepogode.

Ali, neverovatna svojstva vode se ne završavaju sa tim.

Ovi jedinstveni podaci, su omogućili stvaraocima filma da postave jednu danas senzacionalnu hipotezu - zakon univerzuma je zabeležen u vodi ... 
• • • • • • • •


Voda…

Ispostavlja se, da velika otkrića možemo naći bilo gde. Voda, tako obična, izgleda, nije samo tečnost koja opslužuje sve na planeti Zemlji. Njena svrha ili, bolje, uloga je daleko složenija.

U svojoj potrebi da nađe odgovore, čovek se kao vrsta, i kao biće pozabavio mnogim segmentima svog života. Mnogo toga je otkriveno usput, ali svakim danom se čini da je do sada otkriveno, zanemarljivo malo naspram onogo što nas, tek, čeka. Da je drugačije, ne bi valjalo.


Osnovna ideja novih saznanja o vodi je vrlo jednostavna. Ova tečnost je sposobna da ima skoro bezbrojna stanja koja su posledica njene interakcije sa okolinom. Ovde se ne priča samo o parametrima kao što je temperatura, pritisak, prostor, prisustvo drugih jedinjenja. Prema svemu što se predlaže u ovom dokumentarnom filmu, mi, gledajući u vodu imamo ispred sebe jedinstvenu materiju koja apsolutno prožima i spaja sve što nas okružuje. Već odavde, lako možemo doći do filosofskih i teoloških pitanja, ali to nije cilj ovog članka.

Prema najnovijim saznanjima, voda može da pamti i da reaguje na emocije! Svaki predeo, koji jedan do reke poseti (volumen vode), ustvari, nosi trag te posete. Najlakši primer, da bismo shvatili prethodnu izjavu, jeste ispiranje zemljišta u neposrednoj okolini rečnog toka. Voda pre ili kasnije svojim delovanjem erodira teren i malo, po malo nosi sa sobom sve što potkopa. Međutim, to je samo delić mogućnosti vode. Ona je u stanju da pokupi emocije ljudi koji su prošli pored reke. U stanju je da reaguje na te iste emocije, menjajući svoj kvalitet.
U redu… ovo već zvuči mnogo, ali pogledajmo nešto slično. Uzmite biljku i stavite pored nje neko drugo biće koje nije biljka, recimo miša. Zatim, dodajte pored miša, mačku i igre će početi. Nama je jasno šta sve može da se desi, a ako ne, videćemo. Da li biljka može da primeti to što se dešava, i da reaguje!?  Da li može osetiti strah jednog miša i igrivost jedne mačke?
Prema nekim naučnicima, biljke SU sposobne za to.
Priča o tajni vode, ustvari, ovaj koncpet pomera na nivo, da tako kažemo, „nežive prirode.“ Ako prihvatite da biljka „detektuje“ više stvari, a ne samo sunčevu svetlost, onda ste na putu da prihvatite i vodu kao specifičan medijum.
Ovo sve može zvučati kao ezoterična priča, ali preteče hemije su definitivno nastale u alhemiji, koja se iz sadašnje perspektive može smatrati iskustvenom praksom šarlatana i prevaranata.
Poenta je videti da li tu, zaista, ima nečega. Da li, zaista, voda može da izleči i da bude lekovita ako prolazi kroz planinski vazduh i preko nezagađenog kamena? Da li ona zaista ima ulogu informatičkog medijuma ili ne?
Krenimo od nas samih. Voda je sastavni deo svakog od nas i njen udeo je velik. Već tu možemo da ukažemo na veliku povezanost nas, „vodenih bića“, i vode. Da li je taj procenat 65, 70 ili čak 80%, mala je razlika, jer voda u nama je dominantna. Spiritualnost koja nas povezuje u nekim trenucima je možda čista posledica veze koju imamo kroz tu vodu koja nas prožima.

Da ne lutamo, pogledajmo još jednu crticu. Tvrdi se da posvećena voda od strane sveštenika može imati povoljna uticaj na čoveka, .. i poneki loš, na vampire. Objašnjenje religije je vrlo jednostavno: Bog je kroz sveštenika posvetio vodu, tačnije podario joj je malo svoje božanske prirode. Ono što predstavlja tajnu vode, jeste činjenica da je ona uspešno sačuvala određenu energiju koju joj je predao čovek (sveštenik) i kao takva je u stanju da je prosledi dalje.
Zaključak: ako sveštenik ne radi svoj posao iskreno, ta voda neće služiti ničemu. Sve je tu, nema spoljne ili više sile koja meša svoje prste u procesu. Samo ljudi i priroda (voda) oko nas.


Uvode se pojmovi mrtve i žive vode, mogućnost vode da „gori“. Takođe, priča se o energiji vode, o njenoj snazi, ali se nigde ne pominje teška voda. Verovatno je preskočeno ovakvo kvantifikovanje, jer teška voda ustvari, i nije voda. Sve u svemu, voda ispada sve, samo ne obična. Ideja na kojoj možemo izgraditi ovakav doživljaj vode je u isto vreme opasna.
Uzmimo da je voda, zaista, tako svestrana, onda se postavlja pitanje da li neke druge tečnosti ili gasovi mogu imate slične sposobnosti. Ako je tako, onda voda ni po čemu nije specijalna; možda smo samo otkrili da je sve oko nas mnogo povezanije nego što smo očekivali! Naša fasciniranost vodom i njenim osobinama može imati isti zvuk kao i izjava: „Bog načini čoveka po liku svom“. U svetu gde ima mnogo nauke i znanja, gde je mnogo šta objašnjeno i opisano, ovakav odnos između čoveka i Boga deluje pomalo smešno. Ne kažem da ne postoji.. samo vizija je nešto što je vrlo relativno.

Naučnici koji se bave vodom, mogu, sutra dan, da završe kao nosioci nove religije, umesto nekog novog konkretnog saznanja, ako se ne učini nešto sa tim, konkretno. To može biti pojačano činjenicom da je pijaće vode na planeti sve manje i da će jednog dana postati razlog velihih promena u ekonomiji; na ratove ne želim ni da pomišljam. Potencijal tretiranja vode kao ravnopravnog entiteta nama, a ne kao sluge, može doneti dosta toga na nivou svesti i na nivou opipljivog, materijalnog. Mit Gaje je ovde vrlo blizak, i više puta iskorišćen u raznim delima, što na filmu, što u knjigama. Povezanost sa elementom vode može nas odvesti u pradavna vremena gde je čovek živeo sa prirodom, od prirode i u prirodi.
Cela ova priča oko „tajne“ vode, može, sa neke treće ili četvrte strane da se protumači kao otkrivanje davno zaboravljenog znanja. Planeta Zemlja je nekolio puta do sada doživela skoro potpuno uništenje na nivou bio mase. Desilo se nekoliko velikih kataklizmi koje se zbisale skoro sav živi svet na globusu. Na nivou civilzacija, moguće je da je neka od njih, čije tragove nećemo nikada naći, znala i spoznala mogućnosti sveta oko nas, što mi, sada, tek otkrivamo.
Nekima može, čak, zvučati kao neka vrlo prikrivena teorija zavere (kao da ih već nemamo dovoljno).


Ako ste odgledali video, nije vam bilo dosadno, a možda ste se i zamislili. Nije propast sveta na vidiku, samo se po neki put obratite vodi, makar u mislima, i recite: „Hvala!“. Ne može da škodi… a šta ne škodi, može i da koristi.
• • •