Apr 11, 2011

NRZ - Duhovnost i škola životaNa Rubu Znanosti - Duhovnost i škola života
Materijalni sviet vidimo, njušimo, pipamo. Ako je jako sitan, imamo mikroskope. Ako je jako dalek, imamo teleskope. Ili neke druge uredaje za detekciju ovoga ili onoga. Zato već neko vreme kruži svetom predrasuda da je materijalni svet sve što postoji. A opet, sve što nam se dogada - što nam se istinski dogada - zbiva se u nama, u našem duhu. Uglavnom se ne može ni dokazati ni izmeriti. Ali time, za nas, nije ništa manje stvarno. Dok nauku nije teško definisati, duhovnost jeste.