Apr 4, 2011

[TXT] Završni spin "Novog svetskog poretka" -2.deo


Primeri taktike stvaranja reda iz napada na NWO

Koliko smo već puta videli da snage NSP provode takvu vrstu plana gde razotkrivaju deo samih sebe kao loše, posmatraju građanstvo kada taj deo napadaju, a potom iz tog haosa stvaraju novi sistem koji su svo vreme i nameravali da uspostave.

Setimo se nastanka federalnih rezervi, kada su u javnost pustili lažnu priču o tome kako su monopolisti/korporativisti protiv formiranja federalnih rezervi, čime su naveli ljude na napadaju sve što su monopolisti/korporativisti podržavali, a da daju podršku svemu onome čemu su se korporativisti protivili. Ljudi su na taj način zapravo podupirali stvaranje federalnih rezervi. Pri tome su snage NSP glasno ukazivale na pokvarenost monopolista/korporativista, a ljudi su ih stali napadati, da bi, na posletku, snage NSP pronašle rešenje (formiranje Federalnih rezervi), što je bilo prikriveno sredstvo ostvarivanja NSP preko ultra-monopolističkog korporativizma: stvaranje reda napadom na snage Novog svetskog poretka.Pogledajmo još nekoliko primera. Dana 11. septembra 2001. snage Novog svetskog poretka vrlo su ceremonijalno napale svoje vlastite finansijske kule (nebodere blizance) u savremenom prizoru pada kule babilonske. Pogledajte samo kako je time ubrzan plan snaga Novog svetskog poretka. To je možda jedan od najboljih primera koji imamo u ovoj formuli snaga Novog svetskog poretka (stvaranjem reda napadom na snage Novog sjetskog poretka), a praktično sve novo što se tiranski odvija u Americi proizašlo je iz tog “false flaga” napada, odnosno napada pod lažnom zastavom: nakaradni postupci u ime nacionalne sigurnosti, desetkovanje Ustava, povećanje vladajućeg aparata, krađa trilijuna dolara od strane Pentagona, američki ratovi na Srednjem istoku, Zakon o vojnim komisijama itd.

Posluživši se ratom, snage Novog svetskog poretka ponovo su u istoriji desetkovale svoju sopstvenu vojsku kako bi ubrzale svoje planove kroz unapred planirani ratni haos. Upravo o tome govori ovaj članak: o napadu snaga Novog svetskog poretka na same sebe, što je slabo uočena formula snaga NWO-a. Smatram da to vrlo malo aktivista koji se protive Novom svetskom poretku razumeju u potpunosti.

Ovaj napad na samoga sebe sada započinje u verojatno najvećim mogućim razmerima: snage Novog svetskog poretka napadaju čak i globalne sisteme od kojih su načinjene, što je jedan od načina uvođenja odavno planiranog Vrlog novog sveta. Videli smo da su to u prošlosti činili u manjim segmentima samo s nekim delovima sveta (npr. 11. sept., zatim finansiranje Hitlera kako bi on mogao razoriti deo sveta te da bi se taj deo sveta ponovno izgradio prema želji NSP itd.), ali ovaj se put čini da snage NSP planiraju uništiti celi svet (uništiti poljoprivredu, uništiti okolinu, uništiti ne-monopolističku privredu, uništiti suverenitet država širom sveta, uništiti svetske religije, uništiti našu svest i uništiti civilizaciju u celini), kako bi ponovno izgradile i uredile svet onako kako one žele: stvaranjem reda napadom na snage Novog svetskog poretka.

Koliko smo samo puta čuli da nam Paul Joseph Watson ili Alex Jones kažu da snage novog svetskog poretka deluju po načelu “red iz haosa”? - To je stvar koju ne smemo izgubiti iz vida.

To je, kao što teorišem u ovom članku, upravo ono što se sada događa, premda je malo nas koji to uočavamo. Mnogi je načina na koje snage Novog svetskog poretka mogu pokušati uvesti svet u njihov Vrli novi svet . Mogu to učiniti pomoću terorističkih napada za koje će lažno optužiti nekog drugog, ispiranjem mozga (osobito preko masovnih medija kojima danas Srbi najviše veruju, a sve zato što su počeli govoriti protiv onih koje su do danas prikazivali kao bogovima), pomoću rata, pomoću trovanja vazduha putem chemtrailova, pomoću zagađivanja vode i hrane ili pomoću kombinacije ovih ili nekih drugih činioca.


Ali, sada moramo stvoriti nešto jasniju sliku o načinu na koji će to pokušati, što neće biti samo pomoću gore navedenih metoda. Postaje sve jasnije da će to pokušati učiniti pokušajem stvaranja reda iz napada na snage Novog svetskog poretka. Takve će snage razotkriti aspekte samih sebe i svojih planova na nivou marioneta, a nastojaće to postići tako da se vremenski podudara s globalnim ekonomskim slomom (i njegovim posledicama kao što je nestašica hrane itd.), zatim će se time poslužiti da potaknu globalni ultra-haos i pobune protiv marionetskih nivoa svoje tiranije, a posredstvom tog haosa izrežiraće završne scene  i konkretizovati svoj Vrli novi sviet.

Iz tog je razloga u radio emisiji Alexa Jonesa (The Alex Jones Show) Texe Marrs jednom izjavio da kada se bude pripremala uspostava Novog svetskog poretka , dio religijskog rituala Tajne vlada biće ceremonije u kojima će Slobodni zidari viših nivoa žrtvovati ( ritualno ubijati) Slobodne zidare nižih nivoa. U trećem delu ćemo nešto detaljnije razmotriti na koji će način to biti provedeno.