Apr 10, 2011

Karinos Uterus - Istina, cela Istina i ništa osim Istine

Svaki komentar bi bio suvišan.
Marjan Todorović je sve rekao.

Pogledajte!