Apr 11, 2011

NRZ - David Icke o EUNa Rubu Znanosti - David Icke o EU
Znamo li zaista šta se dogadja sa nama i oko nas? Ako i mislimo da znamo, ipak se možemo zapitati koja je prava pozadina šokantnih novinskih naslova ... nepredvidjenih političkih dogovora i neočekivanih erupcija kriza i ratova. Nije li prirodno pomisliti da postoje tajni vladari sveta koji bez našeg znanja nastoje povećati svoju moć i centralizovati poredak sveta ne bi li ga lakše nadzirali. Je li toliko neprihvatljiva pomisao da nekolicina ljudi uz kafu dogovara podelu interesa i procese iz kojih će korist izvući samo za sebe? Jel zaista istrošeno reći tu reč: 'zavera'? Ako ta zavera, da svet ustroji ka sve većoj globalnoj kontroli, zaista postoji onda ona mora imati puno segmenata a svet je preveliko mesto da bi smo jednu takvu operaciju mogli obuhvatiti jednim pogledom, ali metodom mnogo malih koraka to je moguće. David Icke, slavni istraživač zavere, smatra da je jedna od tih poluga i Evropska Unija. David nije prvi put s nama, već smo s njim prošli neke osnovne korake razotkrivanja zavere. Jedni na to odmahuju rukom, drugi prihvataju. Ako se to nije tačno, zabavićemo se, a ako je tačno bićemo nešto mudriji i oprezniji. Na kraju krajeva i lekari savetuju pacijentima da potraže drugo mišljenje. Šta pričaju masovni mediji o EU, više ili manje znamo ... za drugo mišljenje upitali smo Davida Icke-a, ovde kod nas "Na Rubu Znanosti"