Jan 22, 2012

Američki San (American Dream)


"The world is full of Kings and Queens who blind your eyes and steal your dreams"


Američki san, trideseto-minutni crtani film objašnjava smisao i posledice globalnog monetarnog sistema.

- Kako funkcioniše bankarski robovlasnički sistem?
- Zašto su cijene nekretnina porasle?
- Šta je zaista "Sistem federalnih rezervi" ?

- Ko i kako je stvorio prevaru i kako ona utiče na nas svakodnevno?

Odgovori na ova i mnoga druga pitanja dati su u filmu.Režija: Tad Lumpkin, Harold Uhl
prevod i obrada: