Jan 21, 2012

Life after people (2008)

Kada bi ljudi zbog neke stravične prirodne katastrofe iznenada nestali, šta bi se dogodilo našoj planeti?

Građevine i razne druge strukture smo izgradili, svakidašnjicu
uzimamo zdravo za gotovo, baš kao i domaće i divlje životinje, biljke,
drveće...

Šta bi ostalo od tehnoloških izuma i građevina koje definišu
našu vrstu i ostavljaju trag našeg postojanja na Zemlji?

Koliko bi vremena prošlo da zauvek nestanu tragovi naše civilizacije?

U ovoj zanimljivoj apokaliptičnom dokumentarnom filmu saznaćemo odgovore na sva ta pitanja.