Jan 22, 2012

PIRAMIDA U INDONEZIJI: Otkriće, Garut je prastara piramida!

Fenomen „piramide Garut“ je napokon rešen, ovo gotovo u potpunosti pravilno piramidalno brdo u zapadnoj Indoneziji, na Javi, je zaista napravljena piramida.

Istraživanja su se napravila na lokalitetu brda Putri u Garutu, kako bi se ustanovilo je li u pitanju prirodna tvorevina ili je stvar o konstruisanoj piramidi iz pradavne prošlosti.

Naučnici su koristili geo električne instrumente s kojim su skenirali i izmerili brdo i njegovu rezistentnost na različite nadražaje.

Godinama su se vodile rasprave o tome je li moguće da Java ima svoju piramidu?19.12.2011. društvo istraživaća pod nazivom Ancient Catastrophic Disaster Team je napravilo izvštaj za medije u pismenom obliku u kojem je njihov predstavnik Iwan Sumele otkrio kako je rezultat geo-električnih instrumenata 20 metarskih i 10 metarskih elektroda pokazao da postoji horizontalni presek i razlika u materijalu 120 metara od vrha „brda.“

da bi videli veću sliku kliknite preko slike

Snimke pokazuju kako je desna strana anomalije nastala morfološkim stvaranjem terena i topografskim uzdizanjem doline Chiragong, dok je 120 metara materijala prema vrhu „brda“ isti kao i baza u horizontalnom preseku i stepenastom priramidalnom oplatom koja se pravilno uzdiže topografijom, na tom mestu se nalaze crvene stene.Snimke IFSAR-om rezolucije 5 metara pokazuju pravilne obode uz anomaliju nastalu geološkim uzdizanjem terena.

Šta više, rezultati istraživanja geo-električnih instrumenata nastali snimcima u mreži od 5 i 3 metara gustine, raspoređeni na potezu istok zapad i sever i jug kao i sama struktura, pokazuju kako je vrlo malo ili nimalo verovatno da se radi o prirodnoj formaciji.Rezultati trodimenzionalnih prikaza kontura s rezolucijom od 5 metara snimani sistemom IFSAR, samo su potvrdili hipotezu da postoji anomalijska formacija napravljena u piramidalnom obliku od čega je geološkim procesima lociran horizontalni pomak u bazi. Uporedjivanjem materijala iskopanog u samoj dolini Cirahong, koja se nalazi 1-2 kilometra od vrha brda Putri, je pokazala da je taj materijal sličan onome koji se nalazi unutar brda Putri.


Uz pomoć datiranja s C14, otkriveno je da je spoljni sloj brda Putri nastao 6000. godina pre nove ere, dok je unutrašnjost nastala 7500. pre nove ere, što odgovara tvrđem sloju. Sve se to u potpunosti slaže sa zaključcima istraživača o veštačkoj tvorevini jer bi tada unutrašnji sloj trebao biti tvrđi i stariji.Originalni tekst na Engleskom jeziku pročitajte ovde.